«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Sipoon kunta : KESKEYTYSILMOITUS: KuntaÄly-ratkaisu

29.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015813
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 145-358077

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sipoon kunta
Nationellt registreringsnummer:0203533-8
Postadress:Iso Kylätie 18
Postnummer:04130
Ort:Sipoo
Land:Finland
Kontaktperson:Ethel Eriksson
Telefon:+358 923531
E-post:hankinnat@sipoo.fi
Nuts-kod:Sipoo (K753)
Allmän adress: (URL)http://www.sipoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: KuntaÄly-ratkaisu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sipoon kunta pyysi tarjouksia KuntaÄly-ratkaisusta kunnan palveluiden, tietovaraston, tiedolla johtamisen ja prosessien digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Hankinnan kohteena on ekosysteemi, jolla mahdollistetaan asiakkaan asiointi ja kunnan palveluiden joustava käyttäminen sähköisesti. Uudessa ratkaisussa hakemus- ja ilmoitusasiat saadaan ”kerralla kuntoon” hyödyntämällä maksimaalisesti automaatioratkaisuja. Lisäksi mahdolliseen manuaalikäsittelyyn liittyvissä tapauksissa hyödynnetään työjonoratkaisuja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tavoitteena on vapauttaa nykyisin käsittelytyötä tekevät asiantuntijat pitämään tiedot ja käsittelysäännöt ajan tasalla muun muassa lainsäädäntöön liittyvissä muutoksissa sekä kehittämään kunnan toimintaa. Lisäksi hankitaan käyttöönottoprojekti, joka sisältää ratkaisun toteuttamisen, tarvittavat integraatiot ja migraatiot sekä koulutuksen. Hankinnan kohteena on kokonaisratkaisu, jossa palvelun toimittaja vastaa palvelusta kokonaisvastuullisesti. Tarjoukset tuli jättää 31.5.2019 klo 8:00 mennessä. Määräaikaan menneessä saapui vain yksi hyväksyttävä tarjous.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Käyttäjätapausten toteutuminen15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Demo25
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Testitulokset3
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Käyttöönottosuunnitelma, projektinhallintamenetelmä ja resurssit10
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Yleinen kehittämismalli ja kehittämissuunnitelma kumppanuudessa7
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Toiminta kokonaisvastuullisena palveluntuottajana5
Pris 35
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden pituus on neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 080-192208

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: KuntaÄly-ratkaisu

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikkö sai vain yhden hyväksyttävän tarjouksen eikä tarjousten riittävää vertailua hinnan ja laadun ominaisuuksien kesken voitu suorittaa. Hankinnan keskeyttämiselle on näin ollen todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta keskeytetään. Kunnanjohtajan 18 § päätös 10.6.2019.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Hankintayksikön päätös on toimitettu asianosaisille 11.6.2019, joten hankintaoikaisu tuli toimittaa viimeistään 25.6.2019.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.7.2019
«« Tillbaka