«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Someron kaupunki : Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sekä optiona lukuvuodelle 2023-2024

30.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015811
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-360248

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Someron kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0153082-0
Ort:Somero
Land:Finland
E-post:merja.lehtonen@somero.fi
Nuts-kod:Somero (K761)
Allmän adress: (URL)www.somero.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sekä optiona lukuvuodelle 2023-2024
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat perus- ja esiopetuksen oppilaskuljetukset.

Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen.

Mikäli linjaliikenteen reitti tai aikataulu ei sovellu myönteisen koulukuljetuspäätöksen saaneen oppilaan koulumatkoihin tai oppilaan kohdalla toteutuu muu tilaajan koulukuljetuksen myöntämisperuste, järjestetään oppilaan koulukuljetus tilausajona.

Lisäksi lukion kuljetukset on yhdistetty koulukuljetusten kanssa.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2534220 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Somero (K761)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alustavat aikataulut ja reitit ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Tilaajan antamien tietojen pohjalta palveluntuottaja suunnittelee ajoreitit. Tilaajan on hyväksyttävä ajoreitit ennen ajojen alkamista.

Kuljetukset hoidetaan pääosin samalta suunnalta tulevien oppilaiden ryhmäkuljetuksina. Oppilastiedot perustuvat alustavasti kevään 2019 tietoihin.

Tilaajan antamat reitit ja oppilasmäärät ovat ohjeellisia eivätkä sido tilaajaa. Oppilasmääriin ja kuljetuskohteisiin saattaa tulla muutoksia lukuvuoden aikana, ja tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarvittaessa. Vastuu reitin ja aikataulujen toimivuudesta on palveluntuottajalla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta80
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu20
Pris 80
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 019-040980

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sopimus Oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 sekä optiona lukuvuodelle 2023 – 2024

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tmi Esa Eskola
Nationellt registreringsnummer:1375621-0
Ort:Häntälä
Land:Finland
Nuts-kod:Somero (K761)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Taksi Kankare Oy
Nationellt registreringsnummer: 2605153-5
Ort:Ypäjä
Land:Finland
Nuts-kod:Ypäjä (K981)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Taksi Jaana Saarni
Nationellt registreringsnummer: 2337363-5
Ort:Somerniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Somero (K761)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Salon Tilausmatkat Oy
Nationellt registreringsnummer:1091022-7
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
Nationellt registreringsnummer:1904945-3
Ort:Lepsämä
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2534220 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.7.2019
«« Tillbaka