«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka : KESKEYTYSILMOITUS: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1

26.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015751
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 144-354585

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Aino Roponen
E-post:aino.roponen@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Apparatur för anestesi och återupplivning. (33172000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjousta pyydetään anestesiatarvikkeista. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnön mukaiset anestesiatarvikkeet. Kyseessä oleva anestesiatarvikkeet 1 -kilpailutus sisältää hengityksenhallinnan tuotteita, mm. intubaatioputket, anestesiamaskit, nieluputket, hengityskostuttimet ja -suodattimet, hengitysletkustot, larynxmaskit ja trakeostomiakanyylit. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), Kymsote (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä). Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä Tilaaja. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1+1 vuoden optio. PHHYKY liittyy sopimukseen 15.12.2021 alkaen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntö on jaettu neljääntoista (14) tuotekoriin. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tuotekoriin, päätös tehdään kunkin tuotekorin osalta erikseen. Jokaisen tuotekorin spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Yleiset pakottavat vaatimukset koskevat tarjouspyynnön kaikkia tuoteryhmiä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tarjouspyyntömateriaalista ilmi käyvien vaatimusten mukaisia. Tarjottujen tuotteiden tulee soveltua niille aiottuun käyttötarkoitukseen.Hankinnan kohde on jaettu osiin riippumatta kohdan II.1.6muotoilusta.Osatarjoukset ovat sallittuja. Cloudian rakenteesta johtuen hankintayksikkö on kuvannut hankinnan eri osa-alueet erillisessä liitteessä 1.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

optiokausi 1+1

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-321343

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinta keskeytetään ja hankintayksikkö valmistelee uuden tarjouspyynnön. Tarjoajien esittämien kysymysten ja hankintayksikön arvion perusteella tarjouspyyntöön tulisi tehdä määrällisesti useita merkittäviä muutoksia ja korjauksia, joten hankinta keskeytetään.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.7.2019
«« Tillbaka