«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Keiturin Sote Oy : Terveyskeskuksen lääkäripalvelut

26.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015743
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 144-355634

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keiturin Sote Oy
Nationellt registreringsnummer:2677385-3
Postadress:Virtaintie 26
Postnummer:34800
Ort:Virrat
Land:Finland
Kontaktperson:toimitusjohtaja Jari Kolkkinen
Telefon:+358 447151200
E-post:jari.kolkkinen@keiturinsote.fi
Nuts-kod:Virrat (K936)
Allmän adress: (URL)http://www.keiturinsote.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Terveyskeskuksen lääkäripalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouspyyntö koskee Virtain ja Ruoveden terveyskeskusten poliklinikoiden lääkäripalveluja.

Palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi

Keiturin Sote Oy on päättänyt kilpailuttaa kiire- ja ajanvaraus vastaanoton lääkäreiden palvelut tässä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.

Poliklinikan tarvitsemat hoitajat Keiturin Sote Oy tarjoaa poliklinikkaa operoivan yhtiön käyttöön.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1800000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Virrat

Ruovesi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntö koskee Virtain ja Ruoveden terveyskeskusten poliklinikoiden lääkäripalveluita.

Palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi

Keiturin Sote Oy on päättänyt kilpailuttaa kiire- ja ajanvaraus vastaanoton lääkäreiden palvelut tässä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.

Poliklinikan tarvitsemat hoitajat Keiturin Sote Oy tarjoaa poliklinikkaa operoivan yhtiön käyttöön.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinnassa noudatetaan avointa hakumenettelyä hankintalaki 32§ mukaisesti. Koska kyseessä on hankintalain 12 luvun mukainen hankinta, määrittelee Keiturin Sote Oy:n hankintayksikkö, että kohtuullinen, tasapuolinen sekä riittävä aika tarjoajalle asiakirjojen täyttöön sekä tarjouksen jättämiseen on 16 vuorokautta siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty Hilma-palveluun julkaistavaksi.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 090-217040

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Sopimus lääkäripalveluista

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Terveystalo Julkiset palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1625174-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1800000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.7.2019
«« Tillbaka