«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Alavuden kaupunki : Ylläpito- ja perussiivouspalvelut

25.07.2019 09:35
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015737

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-011662
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Ylläpito- ja perussiivouspalvelut, Alavuden kaupunki

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Alavuden kaupunki
FO-nummer 0177736-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Ruoka- ja siivouspalvelut
Kontaktpersoner Mia Toivola
Gatuadress PL 14
Postnummer 63301
Postanstalt Alavus
Land Finland
Telefon +358445502935
E-postadress mia.toivola@alavus.fi
Fax +358625251111
Webbadress (URL) http://www.alavus.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Ylläpito- ja perussiivouspalvelut
Huvudföremål
Huvudordlista
Städning av byggnader. (90911200-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Alavus (K010)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
8.8.2019 - 31.7.2021

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Koska hankinnasta on saatu vain yksi tarjous, ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen ja muiden ominaisuuksien kesken.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka