«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Sähköenergian hankinta

24.07.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015725
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 142-349413

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0825508-3
Postadress:Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer:50100
Ort:MIKKELI
Land:Finland
E-post:kilpailutus@venienergia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.essote.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sähköenergian hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Elektricitet. (09310000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1787070.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovittiin sähkönmyyjän marginaalista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimukseen sisältyy optiot vuosille 2022 ja 2023 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Option käytöstä päättää hankintayksikkö ja päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai koko optioajasta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-177556

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sähköenergian hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Energia Myynti Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:2116967-3
Postadress:Teknobulevardi 3-5
Postnummer:01530
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Internetadress:https://www.energiasuomi.fi/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1787070.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Jälki-ilmoituksessa esitetty hankinnan arvo on hankinnan luonteesta johtuen arvio. Sopimus vapaalla tuotantotavalla tuotetusta sähköenergiasta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.7.2019
«« Tillbaka