«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Savon koulutuskuntayhtymä : Savilahden kampus, vuokratilat

24.07.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015719
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 142-350167

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Savon koulutuskuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1852679-9
Postadress:PL 87
Postnummer:70101
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Milla Lompola
Telefon:+358 172143000
E-post:milla.lompola@sakky.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)www.sakky.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Savilahden kampus, vuokratilat
Referensnummer:
187/02.08.00/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Uthyrning eller försäljning av byggnad. (70310000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne Savilahteen sijoittuvista vuokratiloista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös ”Sakky”) rakennuttaa Savilahteen Kuopion kaupungin vuokratontille uuden ammatillisen oppilaitoksen. Sakky hakee tulevan uuden kampuksen välittömästä läheisyydestä vuokratiloja, jotka voivat olla joko olemassa olevassa rakennuksessa, johon tehdään tarvittavat muutokset tai uudisrakennuksessa.

Vuokratilojen ja Sakkyn tilojen välille tulee olla mahdollisuus toteuttaa sisäyhteys tai mahdollisimman hyvä yhteys Sakkyn omiin tiloihin. Vuokratiloihin sijoitetaan avointa perusoppimistilaa ja monimuotoista toimistotilaa.

Savilahden asemakaavatyö on käynnissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 9000000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuopio, Savilahti

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

katso kohta II.1.4

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): laatu30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): hinta70
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 016-134862

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
vuokratilat

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Technopolis Kuopio Oy
Nationellt registreringsnummer:2682876-2
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:9000000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:6947400 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.7.2019
«« Tillbaka