«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Savon koulutuskuntyhtymä : Savilahden kampus, uudet tilat, palvelutuottaja

24.07.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015718
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 142-348881

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Savon koulutuskuntyhtymä
Nationellt registreringsnummer:1852679-9
Postadress:PL 87
Postnummer:70101
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Milla Lompola
Telefon:+358 172143000
E-post:milla.lompola@sakky.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)www.sakky.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Savilahden kampus, uudet tilat, palvelutuottaja
Referensnummer:
2018-002066
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggteknisk ledning. (71540000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on pyyntö osallistua kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös Sakky) rakennuttaa Savilahteen Kuopion kaupungin vuokratontille uuden ammatillisen oppilaitoksen. Sakky hakee hankkeeseen palveluntuottajaa. Palveluntuottaja vastaa tilojen teknisestä suunnittelusta, projektinjohtourakoinnista sekä jälkivastuuajan kunnossapidon tehtävistä.

Tilaajalle kuuluu kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

Oppilaitos sisältää uusia oppimisympäristöjä ja innovatiivisia tilankäyttöratkaisuja.

Savilahden asemakaavatyö on käynnissä.

Uusien tilojen tarve koko kampuksen osalta on noin 29 000 km2. Osa tiloista hankitaan vuokrapalveluna.

Hankinnan ehdot ja sisältö tarkentuvat neuvottelujen edetessä

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 60000000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuopio, Savilahti

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

katso kohta II.1.4

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): laatu40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): projektisuunnitelma20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): hinta40
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlade förfaranden under konkurrens

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 085-190964

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
YIT Suomi Oy

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:YIT Suomi Oy, Talonrakennus Savo-Karjala
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Postadress:PL 1632
Postnummer:70501
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Internetadress:www.yit.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:60000000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:60000000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.7.2019
«« Tillbaka