«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Mestaritoiminta Oy : Mestaritoiminta Oy: Sisäilmanpuhdistin vuokrauspalvelu - puitesopimus

24.07.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015716
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 142-350171

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mestaritoiminta Oy
Nationellt registreringsnummer:2119604-9
Postadress:Mannilantie 43
Postnummer:04400
Ort:Järvenpää
Land:Finland
Kontaktperson:Leena Hogg
Telefon:+358 409222265
E-post:leena.hogg@mestaritoiminta.fi
Nuts-kod:Järvenpää (K186)
Allmän adress: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kiinteistöhuolto

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mestaritoiminta Oy: Sisäilmanpuhdistin vuokrauspalvelu - puitesopimus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sisäilmanpuhdistimien vuokraus käyttökuntoon asennettuna ja hyväksyttynä (mukaan lukien kaikki laitteistot ja asennustyöt) sopimuskaudelle 5.4.2018 (tavoite) - 4.4.2019 Hankintaan liittyy seuraavat lisähankintamahdollisuudet: a) Sopimuskauden päättyessä sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan erillisellä päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) vuodella ja b) tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan erillisellä päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella. Tilaaja päättää lisähankintamahdollisuuksien käyttämisestä yksipuolisesti. Hankinnassa tehdään puitesopimus 3-5 Palveluntuottajan kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Järvenpää (K186)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Järvenpää

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on sisäilmanpuhdistimienvuokraus puitesopimusperiaatteella Järvenpään kaupungin sekä kaupungin omistamien yhtiöiden omistamiin kiinteistöihin. Rakennukset ovat pääsääntöisesti päiväkäytössä olevia koulu-, päiväkoti- ja toimistorakennuksia. Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014:n vaatimuksia. Sisäilmanpuhdistimien vuokraus tilataan puitesopimusperiaatteella, eikä tilaaja sitoudu tiettyyn vuokrattavien sisäilmanpuhdistimien minimimäärään. Muut järjestelmän toiminnalliset, tekniset ja muut vähimmäisvaatimukset on kuvattu kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot "sekä tässä tarjouspyynnössä olevat vaatimukset. Tarjouskilpailua koskevat kysymykset tulee jättää 31.1.2018 kello 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-portaalissa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): tarjouspyynnössä mainitut pisteytettävät vaatimukset30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

a) Sopimuskauden päättyessä sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan erillisellä päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) vuodella ja b) tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan erillisellä päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella. Tilaaja päättää lisähankintamahdollisuuksien käyttämisestä yksipuolisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 016-032625

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Mestaritoiminta Oy: Sisäilmanpuhdistin vuokrauspalvelu - puitesopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Energiakonsultit Oy
Nationellt registreringsnummer:2488584-3
Postadress:Vallikallionkatu 1
Postnummer:02650
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.7.2019
«« Tillbaka