«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Lappeenrannan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut

24.07.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015714
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 142-350707

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0162193-3
Postadress:PL 11
Postnummer:53101
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Jaana Pousi-Hietala
Telefon:+358 408359989
E-post:jaana.pousi-hietala@lappeenranta.fi
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Allmän adress: (URL)http://www.lappeenranta.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Yleinen julkishallinto

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut
Referensnummer:
C19/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Restaurang- och serveringstjänster. (55300000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lappeenrannan kaupunki pyysi tarjouksia Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelun sekä naulakkopalvelun hoitamisesta käyttöoikeussopimuksena ajalle 1.8.2019 - 31.7.2024. Kaupunki etsi asiakaspalveluhenkistä yrittäjää hoitamaan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelua sekä naulakkopalvelua omana liiketoimintanaan, jota varten se aikoi vuokrata yrittäjälle käyttöön kaupunginteatterin yleisölämpiön tilat varusteineen. Tarkempi määrittely ja kuvaus on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä oli käyttöoikeussopimus, jonka tarkoituksena on taata Lappeenrannan kaupunginteatterin asiakkaille laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä naulakkopalvelut ja kehittää niitä edelleen yhteistyössä tilaajan kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut
Del nr:
A
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Restaurang- och serveringstjänster. (55300000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Lappeenranta (K405)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lappeenrannan kaupunginteatterin yleisölämpiötilat os. Kaivokatu 5, 53100 Lappeenranta.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön kohteena on Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelun tarjoaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä määritellyillä ehdoilla. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2024. Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos, jonka pohjalta sopimus tullaan tekemään. Sopimuskausi määräaikainen ajalla 1.8.2019 - 31.7.2024. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella tekemällä sopimus yhdestä (1) optiovuodesta kerrallaan kausille 1.8.2024 - 31.7.2025 ja 1.8.2025 - 31.7.2026.. Tilaaja päättää mahdollisesta option käytöstä erikseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundLaatu
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.8.2019 - 31.7.2024
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelut
Del nr:
B
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Receptionstjänster. (79992000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Lappeenranta (K405)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lappeenrannan kaupunginteatterin yleisölämpiötilat os. Kaivokatu 5, 53100 Lappeenranta.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön kohteena on Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelun tarjoaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä määritellyillä ehdoilla. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2024. Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos, jonka pohjalta sopimus tullaan tekemään. Sopimuskausi määräaikainen ajalla 1.8.2019 - 31.7.2024. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella tekemällä sopimus yhdestä (1) optiovuodesta kerrallaan kausille 1.8.2024 - 31.7.2025 ja 1.8.2025 - 31.7.2026.. Tilaaja päättää mahdollisesta option käytöstä erikseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundLaatu
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.8.2019 - 31.7.2024
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 086-208142

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
A
Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
B
Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tässä hankinnassa on saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous, joten kilpailua ei syntynyt. Lappeenrannan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on 12.6.2019 tehnyt päätöksen hankinnan keskeyttämisestä (6/2019, 64 §). Hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu täsmennetyin vaatimuksin.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.7.2019
«« Tillbaka