«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsinki Business College Oy : Kannettavat tietokoneet

23.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015699
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 141-347159

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsinki Business College Oy
Nationellt registreringsnummer:2162576-3
Postadress:Rautatieläisenkatu 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jouni Virtanen
Telefon:+358 505766084
E-post:jouni.virtanen@bc.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://bc.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Oppilaitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kannettavat tietokoneet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Bärbara datorer. (30213100-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsinki Business College Oy haluaa edistää, yhtenäistää konekantaa ja vähentää koneiden käyttöönottoon kuluvan työn määrää hankkimalla helposti ohjelmistotasolla vakioitavissa olevia työasemia. Pyydämme tarjousta Helsinki Business College Oy:n ylläpitämän oppilaitoksen, Business College Helsinki, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulevista kannettavista tietokoneista. Kannattavia tietokoneita hankitaan: Merkonomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 400 kpl Datanomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 250kpl henkilökunnan käyttöön kannettavaa tietokonetta 150kpl Lisäksi varataan optiona erillisen aikataulun mukaisesti hankittavat: Merkonomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 120 kpl Datanomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 60 kpl Laitemäärät eivät ole sitovia, vaan arvioita. Arviot perustuvat elokuussa ja lokakuussa aloittavien ryhmien alotuspaikkojen määrään. Laitemäärät tarkentuvat tilaushetkellä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 330000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kannattavia tietokoneita hankitaan: Merkonomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 400 kpl Datanomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 250kpl henkilökunnan käyttöön kannettavaa tietokonetta 150kpl Lisäksi varataan optiona erillisen aikataulun mukaisesti hankittavat: Merkonomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 120 kpl Datanomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 60 kpl Laitemäärät eivät ole sitovia määriä, vaan suuntaa antavia arvioita. Arviot perustuvat elokuussa ja lokakuussa aloittavien ryhmien alotuspaikkojen määrään. Laitemäärät tarkentuvat tilaushetkellä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laadulliset erot20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Esteettisyyteen tai käytännöllisyyteen vaikuttavat seikat20
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Merkonomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 120 kpl Datanomi opiskelijoiden käyttöön kannettavaa tietokonetta 60 kpl

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-169807

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kannettavat tietokoneet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Atea Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:FI09191560
Postadress:Jaakonkatu 2
Postnummer:01620
Ort:Vantaa
Land:Finland
Telefon:+358 503122861
E-post:timo.sarajarvi@atea.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Internetadress:http://www.atea.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:330000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:330000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.7.2019
«« Tillbaka