«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: Ohjelmistopalvelusta valmiusviestijärjestelmäksi

23.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015680
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 141-347391

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Hannele Paasonen
E-post:hannele.paasonen@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Ohjelmistopalvelusta valmiusviestijärjestelmäksi
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä muita hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on luoda sekä teknisesti että toiminnallisesti yhtenäinen valmiusviestijärjestelmä koko HYKS erva alueelle, jolla HUSilla on varautumistoiminnan yhteensovittamisvelvoite niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Ohjelmistopalvelua tullaan käyttämään valmiusviestintään ja henkilöstön töihin kutsuihin. Ohjelmistopalvelu mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän ennakkoon määritellyille käyttäjäryhmille valmiiden pohjien avulla monikanavaisesti. Järjestelmä tarjotaan valmiina SAAS-palveluna HUSille. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi ja mahdollisen markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdassa II.2.4.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme tarkempaa kuvausta varten olemaan yhteydessä osoitteeseen valmius@hus.fi. Lähetämmme vastauksena tarkemman kuvauksen tietopyynnön kohteesta sekä vastattavia kysymyksiä. Sähköpostiviestin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan: " Kysymys tietopyynnöstä". Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava osoitteeseen valmius@hus.fi viimeistään 16.8.2019. Sähköpostin aiheena tulee olla ”Vastaus tietopyyntöön”. Palveluntarjoajien on halutessaan mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä. Kaikki kysymykset liittyen tietopyyntöön pyydetään lähettämään 7.8.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valmius@hus.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla "Kysymys tietopyynnöstä”. Vastaukset tietopyyntöön käsitellään luottamuksellisesti siltä osin kuin ne sisältävät palveluntarjoajien liikesalaisuuksia. Saatamme pyytää lisätietoja hankinnasta kiinnostuneilta palveluntarjoajilta sekä tarjota mahdollisuuden tulla esittelemään ratkaisuaan ja kommentoida tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.8.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido vastaajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa, vaan päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään vasta markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä korvata tietopyyntöön vastaamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. Esitettyjen kysymysten lisäksi vastaaja voi esittää asiaan liittyviä omia näkemyksiään. Tietopyyntöön voi vastata suomen lisäksi myös englanniksi.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22.7.2019
«« Tillbaka