«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Lappeenrannan Yritystila Oy : Vahinkovakuutusturvan hankinta

18.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015587
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 138-340716

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan Yritystila Oy
Nationellt registreringsnummer:0368899-8
Postadress:Vallikatu 2
Postnummer:53900
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Telefon:+358 400819333
E-post:meklarit@novum.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.novum.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön toiminta sekä kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vahinkovakuutusturvan hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Skadeförsäkringar. (66515000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vahinkovakuutusturvan hankinta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 134976 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skadeförsäkringar. (66515000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vahinkovakuutusturvan hankinta; omaisuus-, keskeytys-, oikeusturva- ja toiminnan vakuutukset sekä liikenne- ja ajoneuvovakuutukset.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 056-129643

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Vahinkovakuutusturvan hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:If Vahinkovakuutusyhtiö
Nationellt registreringsnummer:1614120-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:134976 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.7.2019
«« Tillbaka