«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Senaatti-kiinteistöt : Senaatti-kiinteistöt: A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Pihaurakka (PIHA)

18.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015573
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 138-338961

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Senaatti-kiinteistöt
Nationellt registreringsnummer:1503388-4
Ort:Kouvola
Land:Finland
E-post:jarmo.liimatainen@senaatti.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.senaatti.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Senaatti-kiinteistöt: A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Pihaurakka (PIHA)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Lappeenrannan keskustan virastotalokortteliin rakennetaan uusi oikeustalo.

Hanke toteutetaan projektinjohtopalveluna (PJP) ja rakennustyöt suoritetaan osaurakoina ja hankintoina. PJP-toteuttajana toimii Ramboll CM Oy.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 168000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutettava hankinta sisältää mm. seuraavat työt:

- pihan kantava- ja tasauskerros kaivu-, täyttö- ja päällystystöineen,

- istutettava kasvillisuus tarvittavine kasvualustoineen sekä kaivu- ja täyttötöineen,

- piha-alueen betoniportaat, -luiskat ja muurit.

Tarkempi hankinnan sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-228598

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Pihaurakka (PIHA)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ykkös Infra Oy
Nationellt registreringsnummer:2788309-3
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:168000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.7.2019
«« Tillbaka