«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla, rakennuttamispalvelut

19.07.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015563
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 139-342965

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:jarmo.nirhamo@vayla.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Espoon kaupunki
Ort:Espoo
Land:Finland
E-post:maiju.kivioja-korhonen@espoo.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
maanteiden hallinointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla, rakennuttamispalvelut
Referensnummer:
VÄYLÄ/2073/02.01.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 412000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta40
Pris Laatu 60%, hinta 40%
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-146891

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
IT192073A19
Benämning på upphandlingen:
Mt101, Kehä I Laajalahden kohta, rakennuttajakonsultti

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll CM Oy
Nationellt registreringsnummer:0692498-4
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:412000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:412000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.7.2019
«« Tillbaka