«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Valamon luostari : Luostarihotellin putkiremontti

09.09.2019 09:17
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015542
Anbud 15.11.2019 klo 15.00 senast under adress:
Valamon luostari 0164329-4 /
Valamon luostari
Arkkimandriitta Mikael
Valamontie 42
79850
Uusi-Valamo
Puh. +358503041471
Fax. +358175701510

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Valamon luostari
FO-nummer 0164329-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Valamon luostari
Kontaktpersoner Arkkimandriitta Mikael
Gatuadress Valamontie 42
Postnummer 79850
Postanstalt Uusi-Valamo
Land Finland
Telefon +358503041471
E-postadress mikael@valamo.fi
Fax +358175701510
Webbadress (URL) http://www.valamo.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet, församling eller annan myndighet inom dem

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Luostarihotellin putkiremontti
Kort beskrivning av upphandlingen

Luostarihotellin rakennuksen A vesijohtojen saneeraus.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Huvudordlista
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Manner-Suomi (FI1)

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Kts. urakka-asiakirjat

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

kts. urakka-asikirjat

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

kts. urakkaasiakirjat

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet kan lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
15.11.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

3kk

Ytterligare upplysningar

Kohteen esittelystä on sovittava laitosmies Pekka Marttilan kanssa

puh 0400273882. Lisätietoja Rak.ins. Jouko Kärki 0405560607 16.9.2019 alkaen.

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

PALOKATKOT (HILTI OY).pdf

TYÖSELOSTUS.pdf

URAKKATARJOUSERITTELY PU.pdf

YKSIKKÖHINTALUETTELO PU.pdf

Tarjouspyynto.pdf

Urakkaohjelma05092019.pdf

Pohjaluostarihotelli1.pdf

Pohjaluostarihotelli2alakrtahuoneistot.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka