«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kirkkonummen kunta : Konepalvelujen hankinta (KT196020/KIRDno2018-1453) osa 2

18.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015537
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 138-340660

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kirkkonummen kunta
Nationellt registreringsnummer:0203107-0
Postadress:PL 20 (Ervastintie 2)
Postnummer:02401
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Kontaktperson:Jari Mulari
Telefon:+358 929671
E-post:jari.mulari@kirkkonummi.fi
Fax:+358 98786053
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Allmän adress: (URL)http://www.kirkkonummi.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.kirkkonummi.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Konepalvelujen hankinta (KT196020/KIRDno2018-1453) osa 2
Referensnummer:
KT196020 / KIRDno-2018-1453
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Uthyrning av industriella fordon med förare. (60182000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tehdyt sopimukset koskevat puitesjärjestelynä toteutettavia konepalveluita Kirkkonummen kunnan yleisten alueiden ylläpidon tarpeisiin 2019-2023. Tähän puitejärjestelyyn on tehty EU -jälki-ilmoitus 2019-05-09, joka sisältää kaikki allekirjoitetut tähän puitejärjestelyyn liittyvät sopimukset, jotka oli allekirjoitettu 30 päivän sisällä ensimmäisen puitesopimuksen allekirjoittamisesta. Tämä jälki-ilmoitus täydentää tuota aiempaa jälki-ilmoitusta yhden toimittajan osalta, jonka kanssa sopimusta ei allekirjoitettu 30 päivän sisällä ensimmäisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Hankinnan kokonaisarvo kuvaa koko puitejärjestelyn arvioitua arvoa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1200000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pyörätraktorit TR 70 - 120
Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning av industriella fordon med förare. (60182000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Kirkkonummi (K257)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kirkkonummi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen kohteena 2 on traktoripalvelut kuljettajineen koneluokassa TR 70 - 120. Sopimuksen kohteeseen 2 valitaan kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Tilaukset toteutetaan etusijajärjestyksen perusteella siten, että Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen etusijajärjestyksen ensimmäisellä sijalla olevasta, kyseiseen työtehtävään soveltuvan työkoneen / kuormaauton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä. Myöhemmällä sijalla olevasta työkoneen / kuorma-auton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä tehdään tilaus ainoastaan, mikäli paremmin sijoittunut ei pysty toteuttamaan tilausta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta85
Pris 85
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kaivurikuormaajat kuljettajineen koneluokissa KKT04-06 N ja R
Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning av industriella fordon med förare. (60182000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Kirkkonummi (K257)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kirkkonummi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen kohteena 3 on kaivurikuormaajat kuljettajineen koneluokissa KKT 04 -06 N ja R. Sopimuksen kohteeseen 3 valitaan kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Tilaukset toteutetaan etusijajärjestyksen perusteella siten, että Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen etusijajärjestyksen ensimmäisellä sijalla olevasta, kyseiseen työtehtävään soveltuvan työkoneen / kuormaauton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä. Myöhemmällä sijalla olevasta työkoneen / kuorma-auton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä tehdään tilaus ainoastaan, mikäli paremmin sijoittunut ei pysty toteuttamaan tilausta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta85
Pris 85
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tela-alusteiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 05-11
Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning av industriella fordon med förare. (60182000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Kirkkonummi (K257)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kirkkonummi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen kohteena 6 on tela-alustaiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 05 - 11. Sopimuksen kohteeseen 6 valitaan kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Tilaukset toteutetaan etusijajärjestyksen perusteella siten, että Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen etusijajärjestyksen ensimmäisellä sijalla olevasta, kyseiseen työtehtävään soveltuvan työkoneen / kuormaauton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä. Myöhemmällä sijalla olevasta työkoneen / kuorma-auton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä tehdään tilaus ainoastaan, mikäli paremmin sijoittunut ei pysty toteuttamaan tilausta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta85
Pris 85
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tela-alusteiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 14-21
Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning av industriella fordon med förare. (60182000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Kirkkonummi (K257)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kirkkonummi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen kohteena 7 on tela-alustaiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 14 - 21. Sopimuksen kohteeseen 7 valitaan kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Tilaukset toteutetaan etusijajärjestyksen perusteella siten, että Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen etusijajärjestyksen ensimmäisellä sijalla olevasta, kyseiseen työtehtävään soveltuvan työkoneen / kuormaauton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä. Myöhemmällä sijalla olevasta työkoneen / kuorma-auton ja kuljettajan sekä mahdollisen lisälaitteen yhdistelmästä tehdään tilaus ainoastaan, mikäli paremmin sijoittunut ei pysty toteuttamaan tilausta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta85
Pris 85
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 229-524178

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 2
Benämning på upphandlingen:
Pyörätraktorit TR 70 - 120

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Matti Sorvari Oy
Nationellt registreringsnummer:0432144-2
Postadress:Kabanovintie 47
Postnummer:02400
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Telefon:+358 500443366
E-post:esa.sorvari@luukku.com
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Internetadress:https://www.mattisorvari.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:170000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 3
Benämning på upphandlingen:
Kaivurikuormaajat kuljettajineen koneluokissa KKT04-06 N ja R

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:6
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Matti Sorvari Oy
Nationellt registreringsnummer:0432144-2
Postadress:Kabanovintie 47
Postnummer:02400
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Telefon:+358 500443366
E-post:esa.sorvari@luukku.com
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Internetadress:https://www.mattisorvari.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:170000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 6
Benämning på upphandlingen:
Tela-alusteiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 05-11

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Matti Sorvari Oy
Nationellt registreringsnummer:0432144-2
Postadress:Kabanovintie 47
Postnummer:02400
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Telefon:+358 500443366
E-post:esa.sorvari@luukku.com
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Internetadress:https://www.mattisorvari.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:170000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Hankintasopimuksen kohde 7
Benämning på upphandlingen:
Tela-alusteiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 14-21

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Matti Sorvari Oy
Nationellt registreringsnummer:04321144-2
Postadress:Kabanovintie 47
Postnummer:02400
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Telefon:+358 500443366
E-post:esa.sorvari@luukku.com
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Internetadress:https://www.mattisorvari.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:170000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.7.2019
«« Tillbaka