«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: Intraoraaliröntgenlaitteiden sensoreiden päivityksen suorahankinta

17.07.2019 12:25
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015536
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FO-nummer 0825508-3
Kontaktperson Anita Vekkeli
Postadress Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer 50100
Postanstalt Mikkeli
Land Finland
Telefon +358443512602
E-postadress hankinnat@essote.fi
Webbadress (URL) http://www.essote.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
KESKEYTYSILMOITUS: Intraoraaliröntgenlaitteiden sensoreiden päivityksen suorahankinta
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
247418
Beskrivning av upphandlingen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) suun terveydenhuollon käyttöjärjestelmät päivitetään vuoden 2019 aikana windows 10-versioon. Nykyiset intraoraaliröntgenlaitteiden sensorit eivät ole yhteensopivia windows 10-käyttöjärjestelmän kanssa, jolloin sensorit joudutaan päivittämään. Päivitettäviä sensoreita on 22 kappaletta. Essotella on käytössä Effica-potilastietojärjestelmä ja Vision kuvankäsittelyjärjestelmä. Tehtyjen selvitysten perusteella vain Plandent Oy:n sensorit ova yhteensopivia suoraan Effica-potilastietojärjestelmän ja Vision kuvantamisjärjestelmän kanssa.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling. (33110000-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Mikkeli (K491)
Avtalets totala värde
108860.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Plandent Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain 40 §:n mukaan Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Intraoraaliröntgenalitteiden sensoreiden tulee olla yhteensopivia Effica potilastietojärjestelmän sekä Vison kuvankäsitetlyjärjestelmän kanssa. Tehdyn markkinakartoituksen perusteella vain Plandent Oy:n sensorit täyttävät ehdon.

Ytterligare upplysningar

Suorahankintailmoitus 2019-014142, 25.6.2019. Suorahankinta keskeytetään, koska suorahankinnalle ei ole hankintalain mukaista perustetta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka