«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen muodostama hankintarengas : Pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestely (HESU-2020)

17.07.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015517
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 137-338208

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen muodostama hankintarengas
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 112
Postnummer:00099
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Henri Nordenswan
Telefon:+358 931030010
E-post:pel.hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/pel
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Itä-Uudenmaan pelastuslaitos /Porvoon kaupunk
Nationellt registreringsnummer:1061512-1
Ort:Porvoo
Land:Finland
E-post:pel.hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Porvoo (K638)
Allmän adress: (URL)http://www.iupela.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Keski-Uudenmaan pelastuslaitos /Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Ort:Vantaa
Land:Finland
E-post:pel.hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)https://www.ku-pelastus.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos /Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Ort:Espoo
Land:Finland
E-post:pel.hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)https://www.lup.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Pirkanmaan pelastuslaitos /Tampereen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0211675-2
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:pel.hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Varsinais Suomen pelastuslaitos /Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Ort:Turku
Land:Finland
E-post:pel.hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)https://www.vspelastus.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestely (HESU-2020)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki/Pirkanmaan pelastuslaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos pyytävät yhdessä hankintarenkaana tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia EU:n raja-arvon ylittävässä avoimessa hankintamenettelyssä. Tarjouskilpailun toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitos hankintarenkaan osallistujien valtuuttamana. Puitejärjestely koskee pelastustoiminnan operatiivinen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän 24 +24 kuukauden pituisen käyttöoikeuden ja ylläpidon hankintaa, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisaikojen puitteissa. Tämän hankintamenettelyn ja puitejärjestelyn seurauksena hankinnan HESU-2020 järjestelmästä tekee nollasta kuuteen (0-6) hankintayksikköä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091) , Porvoo (K638) , Vantaa (K092) , Espoo (K049) , Tampere (K837) , Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

Porvoo Vantaa Espoo Tampere Turku
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki/Pirkanmaan pelastuslaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos pyytävät yhdessä hankintarenkaana tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia EU:n raja-arvon ylittävässä avoimessa hankintamenettelyssä. Tarjouskilpailun toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitos hankintarenkaan osallistujien valtuuttamana. Hankintarenkaaseen kuuluvien hankintayksiköiden ja valitun toimittajan välinen puitejärjestely on voimassa 1.12.2020 asti. Puitejärjestely koskee pelastustoiminnan operatiivinen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän 24 +24 kuukauden pituisen käyttöoikeuden ja ylläpidon hankintaa, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisaikojen puitteissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu45
Pris 55 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 070-165554

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallinnan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestely (HESU-2020)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Visma Enterprise Oy
Nationellt registreringsnummer:1080465-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1000000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.7.2019
«« Tillbaka