«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Espoo Marketing Oy : Espoo Marketing Oy:n verkkopalvelun tekninen toteutus ja ylläpitopalvelu

17.07.2019 11:11
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015498
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Espoo Marketing Oy
FO-nummer 1627645-8
Kontaktperson Sari Mäkisalo
Postadress Otakaari 5
Postnummer 02150
Postanstalt Espoo
Land Finland
E-postadress sari.makisalo@espoo.fi
Typ av upphandlande enhet
Annan: Osakeyhtiö

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Espoo Marketing Oy:n verkkopalvelun tekninen toteutus ja ylläpitopalvelu
Beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Espoo Marketing Oy:n verkkopalvelu sisältäen sivuston UI/UX-suunnittelun, teknisen ja visuaalisen toteutuksen sekä ylläpidon.

Verkkopalvelu sisältää Espoo Marketing Oy:n markkinoiman alueen ja sen yritysten esittelyitä sekä yhtiön palveluita. Tavoitteena on tuottaa verkkopalvelu, joka palvelee sille määriteltyjä kohderyhmiä.

Uuteen verkkopalveluun liitetään Siili Solutions Oyj:n jo toteuttaman Launchpad-alustan sisältösivuja, joista osa saa tekstisisältönsä taustalla toimivalta Drupal-järjestelmältä rajapinnan kautta. Nämä Drupal-sivuston tarjoamat sisältörajapinnat sekä sisältösivutyypit tullaan toteuttamaan uuteen järjestelmään ja tekemään järjestelmäintegraatio sivustojen välillä.

UI/UX toteutuksen alustava aikataulu on 9.9.2019 – 30.9.2019. Teknisen toteutuksen alustava aikataulu 1.10.2019 – 31.1.2020. Ylläpitopalvelusopimus on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.2.2020.

Hankinnan ennakoitu arvo laskennalliselle neljälle vuodelle on 154 650 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätöksenteossa on sovellettu hankintalakia.

Huvudföremål
Huvudterminologi
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Avtalets totala värde
150000 - 154650 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Siili Solutions Oyj

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Projektissa käytettävä alustaratkaisu on Drupal, versio 8. Jotta projektin tuotos mukailisi Drupal-sovellusten laatustandardeja, toimittajan projektitiimin osaamisvaatimuksiin kuuluu Acquia Drupal -sertifiointi. Lisäksi projektitiimiltä vaaditaan sekä suomen- että englannin kielen osaamista.

Hankinta toteutetaan suorahankintana Siili Solutions Oyj:ltä, joka on jo toteuttanut Launchpad-alustan toteutuksen. Siili on kokenut ohjelmistotalo ja Drupal-osaaja. Siilin koko projektitiimillä on projektiin vaadittavat osaamisvaatimukset täyttävät Acquia Drupal -sertifioinnit sekä tarvittava kielitaito. Palveluiden tekniset alustat tullaan integroimaan, ja ylläpito myöhemmin yhdistämään, jotta ylläpidon kustannukset saadaan minimoitua.

Edellä esitettyyn viitaten Espoo Marketing Oy katsoo, että kyseinen palvelu voidaan hankkia Siili Solutions Oyj:ltä suorahankintana.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka