«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Fimlab Laboratoriot Oy : Parafiiniautomaatti (sis. tarvikkeet, huoltopalvelu + käyttökoulutus)

16.07.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015472
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 136-335169

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Fimlab Laboratoriot Oy
Nationellt registreringsnummer:2392519-6
Postadress:PL 66 / Arvo Ylpön katu 4
Postnummer:33013
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Marjatta Heikkilä
Telefon:+358 503221466
E-post:tarjoukset@fimlab.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.fimlab.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Parafiiniautomaatti (sis. tarvikkeet, huoltopalvelu + käyttökoulutus)
Referensnummer:
Fimlab /PAT/ 07/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Fimlab Laboratoriot Oy:n patologian laboratorioon parafiiniautomaatti (1 kpl). Hankinta sisältää tarvikkeet, huoltopalvelun (takuuajaksi: kaksi (2) vuotta) ja käyttökoulutuksen.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 240000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Fimlab Laboratoriot Oy:n patologian laboratorioon parafiiniautomaatti (1 kpl). Hankinta sisältää tarvikkeet, huoltopalvelun (takuuajaksi: kaksi (2) vuotta) ja käyttökoulutuksen.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
Fimlab /PAT/ 07/2019
Benämning på upphandlingen:
Parafiiniautomaatti (sis. tarvikkeet, huoltopalvelu + käyttökoulutus)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Algol Diagnostics Oy|
Nationellt registreringsnummer:2031641-6
Ort:Espoo
Land:Finland
E-post:orders@algoldiagnostics.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:240000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.7.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 40 § 2 momentin 2 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Algol Diagnostic OY:n tarjoama valuautomaatti on ainoa markkinoilla oleva histologisten kudosnäytteiden valamiseen tarkoitettu itsenäinen valuautomaatti. Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön (Fimlab Laboratoriot Oy) käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkaansa, hankintayksikkö pyytää ottamaan viivytyksettä yhteyttä: tarjoukset@fimlab.fi

«« Tillbaka