«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Korjausilmoitus):
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä : Kaukajärven monitoimitilat

12.07.2019 13:46
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015409

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om rättelse
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-015254
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kaukajärven monitoimitilat

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
FO-nummer 0206114-9
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Kiinteistöpalvelut
Kontaktpersoner Marja Mäntylä
Gatuadress Näsilinnankatu 26
Postnummer 33101
Postanstalt Tampere
Land Finland
Telefon +358408048045
E-postadress marja.mantyla@evl.fi
Webbadress (URL) http://www.tampereenseurakunnat.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/evltre?id=243820&tpk=07648327-258f-4a5e-a7bb-8e36b0edc1e6
Typ av upphandlande enhet
Evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet, församling eller annan myndighet inom dem
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kaukajärven monitoimitilat
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
243820
Kort beskrivning av upphandlingen

Pyydämme tarjoustanne Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän Kaukajärven liiketalo Oy:n hallinnoiman osakkeen, Kaukajärven monitoimitilojen muutostöistä ja saneerauksesta kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja ohjeisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Rakennushanke käsittää Kaukajärven monitoimitilan purku-, muutos-, rakennus- ja LVIAS- työt liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Aikataulusyistä tullaan heinä- ja elokuun aikana tullaan teettämään osakkeiden välinen paloseinä naapuriin päin mahdollisimman valmiiksi ja tekemään välttämättömiä purkutöitä, jotta naapuriosake valmistuisi ajallaan elokuun aikana. Tarjoajia edellytetään tulemaan näyttöön 9.8.2019 kello 10.00-11.00 kohteen osoitteeseen Keskisenkatu 1, Tampere, jolloin on näkyvissä ja arvioitavissa, kuinka paljon asiakirjoissa olevia töitä tullaan saamaan valmiiksi ennen varsinaisen urakan alkua.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
19.8.2019 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka