«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Vt 2 Haistilan liittymän parantaminen, Ulvila, KU

12.07.2019 12:44
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015398
Anbud 29.8.2019 klo 9.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FO-nummer 2296962-1
Kontaktpersoner Veli-Pekka Pelttari
Gatuadress PL 236
Postnummer 20101
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358295022821
E-postadress veli-pekka.pelttari@ely-keskus.fi
Webbadress (URL) http://www.ely-keskus.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247247&tpk=8b66e069-5678-4b3f-a771-84a3dbb87d68
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Vt 2 Haistilan liittymän parantaminen, Ulvila, KU
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
VARELY/3281/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Urakan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta vähentämällä valtatien 2 liittymiä ja rakentamalla jäljelle jääviin liittymiin kaistajärjestelyjä. Urakkakohde sijaitsee Ulvilassa. Urakkamuoto on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU). Tarkempi kuvaus on sopimusasiakirjoissa.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Ulvila (K886)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 30.6.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
29.8.2019 9.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka