«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Honkalammen alueen osayleiskaavan laatiminen

12.07.2019 12:35
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015397

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Pohjois-Karjalan hankintatoimi
FO-nummer 0242746-2
Kontaktpersoner Lauri Hakkarainen
Gatuadress Linnunlahdentie 2
Postnummer 80110
Postanstalt Joensuu
Land Finland
Telefon +358133370158
E-postadress hankinta@jns.fi
Webbadress (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=247091&tpk=889d1761-338e-42f2-8c87-72fdc467f727
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Ja

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Honkalammen alueen osayleiskaavan laatiminen
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
247091
Kort beskrivning av upphandlingen

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Liperin kunnan Honkalammen alueen osayleiskaavan laatimisesta. Hankinnan kohteena Liperin kunnan Ylämyllyn alueella osayleiskaavan laatimistyö. Suunnittelualueen pinta-ala on n.4,8 km2. Suunnittelualueella on kumottu osa Ylämyllyn osayleiskaavasta. Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava ja osassa suunnittelualuetta asemakaava. Hankkeen lähtökohtana voidaan pitää osayleiskaavan ajantasaistamista. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Liperi (K426)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
13.9.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Gatuadress Linnunlahdentie 2
Postnummer 80110
Postanstalt Joensuu
Land Finland
Telefon +358 133375046
E-postadress hankinta@jns.fi
Internetadress http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
«« Tillbaka