«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Tietopyyntö):
Yleisradio Oy : Tietopyyntö: Asiasanoitus

12.07.2019 11:47
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015395

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
En begäran om information

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Yleisradio Oy
FO-nummer 0215438-8
Kontaktpersoner Hankinnat
Gatuadress PL 76
Postnummer 00024
Postanstalt Yleisradio
Land Finland
Telefon +358444211858
E-postadress tarjoukset.yle@yle.fi
Webbadress (URL) http://www.yle.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246785&tpk=a93c6d38-2f57-42cd-89ea-fa25d3b5a733
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Julkisoikeudellinen laitos, yleisradiotoiminta
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tietopyyntö: Asiasanoitus
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
YLE20190053
Kort beskrivning av upphandlingen

Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) suunnittelee asiasanoituksen tuottamiseen liittyvää hankintaa. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiasanoitusta koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Liitteessä 1 on kuvattu palvelun nykytilanne sekä palvelulle asetetut vaatimukset ja toiveet. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido vastaajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa, vaan päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään vasta markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä korvata tietopyyntöön vastaamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. Esitettyjen kysymysten lisäksi vastaaja voi esittää asiaan liittyviä omia näkemyksiään. Tietopyyntöön voi vastata suomen lisäksi myös englanniksi.

Huvudföremål
Huvudordlista
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.8.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Vastaukset tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin pyydetään lähettämään 27.08.2019 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Tietopyyntöön vastanneiden kanssa voidaan jatkaa keskustelua suullisesti ja/tai kirjallisesti.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka