«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Pälkäneen kunta : Tervapirtintien rakentaminen

12.07.2019 08:49
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015378

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Pälkäneen kunta
FO-nummer 2050961-3
Kontaktpersoner Sari Tamminen
Gatuadress Keskustie 1
Postnummer 36600
Postanstalt Pälkäne
Land Finland
Telefon +358503139157
E-postadress harri.vierikka@palkane.fi
Fax +35835361050
Webbadress (URL) http://www.palkane.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/palkane?id=238719&tpk=08ad4245-3cfe-4f90-8da9-4176cf75502f
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tervapirtintien rakentaminen
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
238719
Kort beskrivning av upphandlingen

Pälkäneen kunta kilpailuttaa Tervapirtintien rakennusurakan. Tie rakennetaan välille Aapiskukko - Kankaanmaa. Urakka tulee suorittaa vuoden 2019 aikana. Rakentaminen voi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Rakennusurakka tulisi valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä ja urakka tulisi laskuttaa kokonaisuudessaan viimeistään 15.1.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
"Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten." (45230000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Pälkäne (K635)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 31.12.2019

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

esitetty tarjouspyynnöllä

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

esitetty tarjouspyynnöllä

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska suoritetteva urakka vaatii pääurakoitsijan. Pääurakoitsija voi teettää alihankintana osia urakasta.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
26.8.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka