«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kansaneläkelaitos : Lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri

14.07.2019 11:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015335
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 135-333685

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:Nordenskiöldinkatu 12
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:avoterapiahankinnat@kela.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille Läntisen vakuutuspiirin alueella. Läntisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat maakunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5. Tämä jälki-ilmoitus koskee lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapiaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 700000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Kelan terapian palvelukuvauksessa (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, Voimassa 1.1.2019 alkaen). Sopimuskausi on 1.12.2018−31.12.2019. Kuntoutujien sopimuksen mukaiset terapiat alkavat kuitenkin vasta 1.1.2019.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta kolmella yhden (1) vuoden optiokaudella vuosina 2020, 2021 ja 2022.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 066-147654

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Auron Oy
Nationellt registreringsnummer:2880508-9
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Erna Törmälehto
Nationellt registreringsnummer:1326754-8
Ort:Noormarkku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi Psykoterapia Kohti
Nationellt registreringsnummer:2003098-7
Ort:Pori
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:OMT-Liike Turku Oy
Nationellt registreringsnummer:2058323-1
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tarja Nordlund / Eura
Nationellt registreringsnummer:2308588-7
Ort:Eura
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tarja Nordlund / Turku
Nationellt registreringsnummer:2308588-7
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.7.2019
«« Tillbaka