«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kansaneläkelaitos : Puheterapia (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri

12.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015331
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 134-330429

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:Nordenskiöldinkatu 12
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:avoterapiahankinnat@kela.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Puheterapia (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille Pohjoisen vakuutuspiirin alueella. Pohjoisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat kunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5. Tämä jälki-ilmoitus koskee puheterapiaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 56800000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Kelan terapian palvelukuvauksessa (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, Voimassa 1.1.2019 alkaen). Sopimuskausi on 1.11.2018−31.12.2019. Kuntoutujien sopimuksen mukaiset terapiat alkavat kuitenkin vasta 1.1.2019.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta kolmella yhden (1) vuoden optiokaudella vuosina 2020, 2021 ja 2022.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 053-118095

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Puheterapia (yksilö), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:117
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Altairis Oy
Nationellt registreringsnummer:Altairis Oy
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Atlas Kuntoutus
Nationellt registreringsnummer:2915820-7
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Attendo Terapia/Oulu
Nationellt registreringsnummer:2079628-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Attentio Oy/Oulu
Nationellt registreringsnummer:2532450-3
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Coronaria/Kajaani (ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:27708800-9
Ort:Kajaani
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Coronaria/Kemi (ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:27708800-9
Ort:Kemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Coronaria / Oulu/(ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:27708800-9
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Coronaria/Raahe (ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:27708800-9
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Coronaria/Rovaniemi (ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:27708800-9
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Erikoispuheterapeutti Raila Lainio
Nationellt registreringsnummer:2309946-1
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Erikoispuheterapeutti Riikka Kauppila
Nationellt registreringsnummer:1505703-4
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Folkhälsan Välfärd Ab/Östanlid
Nationellt registreringsnummer:1801682-8
Ort:Karleby
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:HABS Kuntoutus rehabilitering
Nationellt registreringsnummer:2188035-0
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Hippo Terapiaklinikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2490289-3
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Ilosana Tmi
Nationellt registreringsnummer:2502920-5
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Jutunjuuret Tmi
Nationellt registreringsnummer:2185081-3
Ort:Liminka
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:KK-Verve Oy
Nationellt registreringsnummer:2376740-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Kokkolan terapiakeskus
Nationellt registreringsnummer:2317008-8
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Lapin Kuntoutus Oy
Nationellt registreringsnummer:2466327-1
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Lausuma puheterapiapalvelut
Nationellt registreringsnummer:2615978-1
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Logopediset
Nationellt registreringsnummer:2167071-6
Ort:Kiiminki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Logopunkt
Nationellt registreringsnummer:2529663-7
Ort:Nedervetil
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Merituulen Puhe Oy
Nationellt registreringsnummer:2771256-9
Ort:Himanka
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Mimala kuntoutus
Nationellt registreringsnummer:2917804-8
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:NorTher Oy/Rovaniemi keskusta
Nationellt registreringsnummer:2206239-2
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:NorTher Oy/Saarenkylä
Nationellt registreringsnummer:2206239-2
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Oiva - puheterapia- ja koulutuspalvelu Elina Kykyri
Nationellt registreringsnummer:2648655-5
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:PolarTalk Oy
Nationellt registreringsnummer:2673133-8
Ort:Sodankylä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:PuheKuntoutus Lappi Oy
Nationellt registreringsnummer:2946039-3
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puhelevi Oy
Nationellt registreringsnummer:2945916-5
Ort:Kittilä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puhetasku puheterapia Anna-Kreeta Taskila
Nationellt registreringsnummer:2618455-7
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Anja Harju
Nationellt registreringsnummer:1887778-3
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Anneka Okkonen
Nationellt registreringsnummer:2628609-4
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Anuliisa Pirilä
Nationellt registreringsnummer:2291967-5
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Eeva Hiukka
Nationellt registreringsnummer:1931046-3
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti E-S Takkinen
Nationellt registreringsnummer:1860418-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Heidi Peuraniemi
Nationellt registreringsnummer:2611576-2
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Johanna Ikonen
Nationellt registreringsnummer:2605604-5
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Kaisu Kinnunen
Nationellt registreringsnummer:1853974-1
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Katja Siironen
Nationellt registreringsnummer:2617323-3
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Maini Tuomaala
Nationellt registreringsnummer:2880904-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Merja Mäkipaaso
Nationellt registreringsnummer:1260013-4
Ort:Ii
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Pauliina Pantsar
Nationellt registreringsnummer:1642332-3
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Pirkko Koski-Virtala
Nationellt registreringsnummer:1275016-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Päivi Myllymäki
Nationellt registreringsnummer:2589682-7
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Päivi Savela
Nationellt registreringsnummer:2044384-5
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Riitta Piirainen
Nationellt registreringsnummer:1929745-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Sirpa Huttunen
Nationellt registreringsnummer:1798784-1
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Suvi Kunnasmäki
Nationellt registreringsnummer:1272121-9
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Suvi Sarlund Tmi
Nationellt registreringsnummer:1249710-6
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapeutti Teija Kupsala
Nationellt registreringsnummer:1250608-4
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Anne Mölläri
Nationellt registreringsnummer:1235780-8
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia HMH Oy
Nationellt registreringsnummer:2405553-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Iiris Ylipulli
Nationellt registreringsnummer:1243825-3
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia- ja Psykoterapiapalvelut Kastehelmi Oy
Nationellt registreringsnummer:2035999-3
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Ky Marja-Liisa Hietala
Nationellt registreringsnummer:1043076-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Marjo Sukuvaara
Nationellt registreringsnummer:1797266-6
Ort:Sodankylä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Marjukka Dementjeff
Nationellt registreringsnummer:2716883-1
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Minna Jyrkkä
Nationellt registreringsnummer:2134671-3
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Raili Kalliosalmi
Nationellt registreringsnummer:1751285-4
Ort:Tornio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Salla Pallari
Nationellt registreringsnummer:2611675-7
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Sanaset Oy
Nationellt registreringsnummer:2550387-8
Ort:Kajaani
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia SA-RI
Nationellt registreringsnummer:1588367-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Sari Pieskä
Nationellt registreringsnummer:1264893-9
Ort:Ylivieska
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapia Tarja Karinen
Nationellt registreringsnummer:2608800-4
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapiapalvelu Minna Erkkonen
Nationellt registreringsnummer:1937129-0
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapiapalvelut Heidi Lahtinen
Nationellt registreringsnummer:2709382-5
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapiapalvelut Minna Heikkinen
Nationellt registreringsnummer:1264462-0
Ort:Liminka
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Puheterapiapalvelut Päivi Bogdanoff
Nationellt registreringsnummer:2016400-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Päivi Inkilä
Nationellt registreringsnummer:2467103-6
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Riemuriimit Oy
Nationellt registreringsnummer:2758709-1
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Sanaster Oy
Nationellt registreringsnummer:2947552-8
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Sonja Risikko
Nationellt registreringsnummer:1399537-7
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:T:mi Marjo Syrjälä
Nationellt registreringsnummer:1427963-9
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Taina Karjalainen Erikoispuheterapia Oy
Nationellt registreringsnummer:2797942-3
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Terapiapalvelut Johanna Heikkilä
Nationellt registreringsnummer:1265245-2
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Hannele Holmström
Nationellt registreringsnummer:1499236-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Heini Annala
Nationellt registreringsnummer:2374666-5
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Heljä Nissilä
Nationellt registreringsnummer:2607697-8
Ort:Muonio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Jenni Riikonen
Nationellt registreringsnummer:1274926-2
Ort:Siikalatva
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Johanna Kauppinen
Nationellt registreringsnummer:1774616-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Leena-Kaisa Kolu
Nationellt registreringsnummer:2144147-0
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Maritta Asmundi
Nationellt registreringsnummer:1260179-4
Ort:Tyrnävä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi puheterapeutti Anneli Törrönen
Nationellt registreringsnummer:1714054-4
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi puheterapeutti Kaisa Penttilä
Nationellt registreringsnummer:1996608-3
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi puheterapeutti Kristiina Posti / Oulu
Nationellt registreringsnummer:1443265-6
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi puheterapeutti Kristiina Posti / Raahe
Nationellt registreringsnummer:1443265-6
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Raija Laitinen puheterapeutti
Nationellt registreringsnummer:1253336-5
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Säkkinen Maria
Nationellt registreringsnummer:2229964-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Teija Aspegren
Nationellt registreringsnummer:1259226-9
Ort:Haapavesi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Tuulikki Takamäki
Nationellt registreringsnummer:1444672-4
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Toiminimi Anna-Maija Pakkanen
Nationellt registreringsnummer:2313040-6
Ort:Muhos
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Kajaani
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Kajaani
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Kokkola
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Kärsämäki
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Kärsämäki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Oulu/Rehapolis
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Oulu/Reinilä
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Rovaniemi
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tutoris Oy/Tornio
Nationellt registreringsnummer:1844559-3
Ort:Tornio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:HLS-Fondo Oy
Nationellt registreringsnummer:2685135-6
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:56800000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.7.2019
«« Tillbaka