«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut : Sanelujen purkamispalvelun hankinta

10.07.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015225
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-324202

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Nationellt registreringsnummer:2454638-2
Postadress:Nuottasaarentie 5
Postnummer:90400
Ort:Oulu
Land:Finland
Kontaktperson:Suvi Mäkelä
Telefon:+358 447031881
E-post:hankintapalvelut@monetra.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Limingan kunta
Nationellt registreringsnummer:0186553-2
Ort:Liminka
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@liminka.fi
Nuts-kod:Liminka (K425)
Allmän adress: (URL)http://www.liminka.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Oulun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://www.ouka.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuusamon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0186418-5
Ort:Kuusamo
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
Nuts-kod:Kuusamo (K305)
Allmän adress: (URL)http://www.kuusamo.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Työterveys Virta Oy
Nationellt registreringsnummer:2771501-4
Ort:Oulu
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@tyoterveysvirta.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://tyoterveysvirta.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Monetra Oulu Oy
Nationellt registreringsnummer:2454638-2
Ort:Oulu
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@monetra.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://www.monetra.fi/oulu/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=243308&tpk=4c5f2f98-830b-46ad-af43-216f34362b92
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sanelujen purkamispalvelun hankinta
Referensnummer:
Monetra TP 33/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Maskinskrivning, ordbehandling och desktop publishing-tjänster. (79550000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut on valmistelmassa kilpailutusta päivystysaikaisten sanelujen, kiireelliseksi luokiteltujen sanelujen ja tekstinkäsittelyn jonojen purkuun asiakkailleen. Hankittavalla sanelunpurkupalvelulla tarkoitetaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön saneleman äänitallenteen purkamista kirjoitettuun muotoon. Tässä ennakkoilmoituksessa on ilmoitettu Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden asiakkaat, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa osallistua hankintaan. Halutessaan myös muut Monetra Oulu Oy:n asiakkaat voivat osallistua hankintaan. Osallistujaluettelo tullaan ilmoittamaan tarjouspyynnössä. Monetra Oulu Oy hankintapalvelut toimii hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä. Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta tavara- ja palveluhankintoja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja. Alustavasti on arvioitu, että hankintailmoitus julkaistaan syksyllä 2019. Tämä ilmoitus ei velvoita Monetra Oulu Oy hankintapalveluita toteuttamaan hankintaa ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.12.2019 - 30.11.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.12.2021 - 30.11.2022 sekä 1.12.2022 - 30.11.2023.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.7.2019
«« Tillbaka