«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Turun kaupunki : 1800-luvun alun Turun 3D mallintaminen ajalle 4.10.2019 (tavoite) - 31.12.2020

10.07.2019 09:17
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015224

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Turun kaupunki
FO-nummer 0204819-8
Kontaktpersoner Emilia Aho
Gatuadress PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer 20101
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358400944064
E-postadress emilia.aho@turku.fi
Webbadress (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=244860&tpk=e544af63-4f36-4a29-8c4f-9b2c3546c723
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
1800-luvun alun Turun 3D mallintaminen ajalle 4.10.2019 (tavoite) - 31.12.2020
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
4693-2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan museopalveluiden toimeksiannosta tarjouksia 1800-luvun alun Turun 3D mallintamisen hankkimiseen. Sopimuskausi on ajalla 4.10.2019 (tavoite)-31.12.2020, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin osioiden 7, 8, 9 osalta yhdellä optiolla ajalle 1.1.2021-31.12.2024. Kaikki optiot tulee olla toteutettuna vuoden 2024 loppuun mennessä. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Huvudordlista
Programmering av mjukvara samt rådgivning. (72200000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
9.9.2019 11.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka