«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : Moskit-lennonvarmistusjärjestelmän huollot 2019-2025

10.07.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015222
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-325641

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort TAMPERE
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Attention Inkeri Pekkala
Telefon +358299570452
E-post inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Typ av upphandlande myndighet

Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet

I.3 Huvudsaklig verksamhet

Försvar

I.4 Den upphandlande myndigheten/enheten handlar på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
Nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Moskit-lennonvarmistusjärjestelmän huollot 2019-2025

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Tjänster
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Moskit-lennonvarmistusjärjestelmän varaosa-, huolto- ja korjauspalvelusopimus vuosille 2019-2025.

Sopimus kattaa seuraavat kokonaisuudet:

- huoltopalvelun,

- korjauspalvelun,

- varaosien ja komponenttien toimitukset,

- koulutukset.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning. (50100000-6)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1200000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Selektivt
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet

BP8892

IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling


Annons om direktupphandling, Meddelandenummer i EUT:
2019/S 121-297538, 26.6.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
PVSOP 454/2019
Benämning
Moskit-lennonvarmistusjärjestemän varaosa-, huolto- ja korjauspalvelusopimus vuosille 2019-2025
V.2 Information om anbuden

1

V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Machinery Oy
Nationellt id 0111169-3
Postaddress Ansatie 5
Postnummer 01740
Ort Vantaa
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

1200000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
10.7.2019
«« Tillbaka