«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Työllistä taidolla -palvelu

10.07.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015205
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-325296

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:Opastinsilta 12
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Henna Koivula
Telefon:+358 295041231
E-post:henna.koivula@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työllistä taidolla -palvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Andra samhälleliga och personliga tjänster. (98000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Uudenmaan ELY-keskus) pyytää tarjouksia Työllistä taidolla -palveluun tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelussa annetaan yrittäjälle tietoa ja neuvontaa rekrytointiin ja muihin työvoiman hankkimisen tapoihin liittyen sekä työnantajana toimimiseen liittyen. Palvelu toteutetaan henkilökohtaisena neuvontana. Lisäksi yrittäjä saa kirjallisen suunnitelman edetäkseen työn hankkimisessa. Tarkempi hankinnan kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2. Palvelun nimeä voidaan vielä muuttaa ennen hankkeen alkamista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 10000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Palveluntuottajat sitoutuvat tuottamaan palvelua 15 ELY-keskuksen alueella (ks. liite 1 ja 2).

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palvelun tarkoituksena on tukea työmahdollisuuksien syntymistä ja yritysten kasvua neuvomalla yrittäjiä rekrytointiin, työn ostamiseen ja vuokraamiseen sekä työsuhteisiin ja työnantajana toimimiseen liittyvissä asioissa. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy liitteestä 2 Palvelun kuvaus. Perussopimuskauden (15.4.2019-31.12.2020) jälkeen Ostajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhden (1) optiovuoden ajan. Ostaja päättää option käyttämisestä. Ostaja ilmoittaa Myyjälle etukäteen option käyttöönotosta. Option käyttöön ottamisesta tehdään uusi sopimus, joka kuitenkin sisällöltään vastaa tarjouspyynnön liitteenä olevaa sopimusta (tarjouspyynnön liite 1). Palvelun tilaajavastuu ja palvelun käyttö voi siirtyä perustettavalle Uudenmaan maakunnalle tai kasvupalveluyhtymälle, mikäli aluehallinnon uudistus toteutuu hankinnan aikana.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Perussopimuskausi on 15.4.2019 - 31.12.2020 ja ostajalla on mahdollisuus yhteen optiovuoteen ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. Option käyttöönotosta tehdään erillinen päätös vuoden 2020 loppupuolella. Palveluntuottajia valitaan enintään 10. Jos tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tulee vähemmän kuin 10, voidaan palveluntuottajia valita vähemmän.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 027-060925

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Työllistä taidolla -palvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut
Nationellt registreringsnummer:0815999-9
Ort:Varkaus
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Arffman Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2060633-3
Ort:Kajaani
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Cimson Henkilöstöpalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2780593-3
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:DTO
Nationellt registreringsnummer:2026708-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Pro Growth Consulting Oy
Nationellt registreringsnummer:2663242-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy
Nationellt registreringsnummer:0208850-1
Ort:Kauhava
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Tamora Oy
Nationellt registreringsnummer:2314396-0
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Finn Connection Trade House Oy
Nationellt registreringsnummer:1486317-3
Ort:Kyröskoski
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:VMP Ura Oy
Nationellt registreringsnummer:2297244-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Y4 Works Oy
Nationellt registreringsnummer:2978296-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:10000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.7.2019
«« Tillbaka