«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Fingrid Oyj : Imatran sähköaseman rakennustekniset työt

10.07.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015200
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-325352

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Fingrid Oyj
Nationellt registreringsnummer:1072894-3
Postadress:Läkkisepäntie 21
Postnummer:00620
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jarmo Henttinen
Telefon:+358 404862869
E-post:jarmo.henttinen@fingrid.fi
Fax:+358 303955199
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)www.fingrid.fi
Upphandlarprofil: (URL)www.fingrid.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Imatran sähköaseman rakennustekniset työt
Referensnummer:
IMA7
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7), Utformning och uppförande (IA01-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Imatran sähköaseman rakennustekniset työt

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Raahen seutu (S174)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Imatran sähköasema

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Imatran sähköaseman rakennustekniset työt

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 216-494915

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2019-S-62
Benämning på upphandlingen:
Imatran sähköaseman rakennusurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rakennusliike Evälahti Oy
Nationellt registreringsnummer:0158992-9
Ort:Imatra
Land:Finland
Nuts-kod:Imatra (K153)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.7.2019
«« Tillbaka