«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Jälki-ilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/3, Länsi-Uusimaa

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015183
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322910

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 36
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Salla-Mari Rintala
E-post:info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Etelä-Suomi (FI1C)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Jälki-ilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/3, Länsi-Uusimaa
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt tarjouksia joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta. Sopimus sisältää mahdollisuuden sopimuksen jatkamisesta (option). Tarkemmat kohteet ja sopimuskaudet optioineen on nähtävissä tarjouspyynnön liitteenä olevassa kohdeluettelossa. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on tilaajalla. Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeudesta tehdään erillinen päätös ja muiden liikenteiden mahdollisesti aiheuttama jatkuva ja vakava haitta tutkitaan aina tapauskohtaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 231996.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2019/3/1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on tilaajan suunnittelemat reittimäiset joukkoliikennepalvelut. Kohteen tarkemmat tiedot on määritelty tarjouspyynnön liitteissä. Liikennöitsijä vastaa voittamiensa kohteiden liikennöinnistä tarjouskilpailu- ja sopimusasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimukseen sisältyy optio sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.6.2020 - 6.6.2021

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2019/3/2
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on tilaajan suunnittelemat reittimäiset joukkoliikennepalvelut. Kohteen tarkemmat tiedot on määritelty erillisessä liitteessä (kohdeluettelo). Liikennöitsijä vastaa voittamiensa kohteiden liikennöinnistä tarjouskilpailu- ja sopimusasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 064-150013

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2019/3/1

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taxiline Koskinen Oy
Nationellt registreringsnummer:2016310-6
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:199998.00 EUR - 388237.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2019/3/2

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taxiline Koskinen Oy
Nationellt registreringsnummer:2016310-6
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:31998.00 EUR - 38615.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.7.2019
«« Tillbaka