«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Kauhajoen kaupunki : Talvikunnossapidon kalusto ja materiaali

10.07.2019 10:05
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015176
Anbud 4.9.2019 klo 15.00 senast under adress:
Kauhajoen kaupunki 0178718-3 /
Kauhajoen kaupunki tekninen osasto
Eetu Myllyniemi
PL500
61801
Kauhajoki
Puh. +358407056297
Fax. +35862315140

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kauhajoen kaupunki
FO-nummer 0178718-3
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Kauhajoen kaupunki tekninen osasto
Kontaktpersoner Eetu Myllyniemi
Gatuadress PL500
Postnummer 61801
Postanstalt Kauhajoki
Land Finland
Telefon +358407056297
E-postadress eetu.myllyniemi@kauhajoki.fi
Fax +35862315140
Webbadress (URL) http://www.kauhajoki.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Talvikunnossapidon kalusto ja materiaali
Kort beskrivning av upphandlingen

Kauhajoen kaupunki pyytää tarjouksia työkoneista ja materiaaleista katujen, yleisten alueiden ja pihojen talvikunnossapitoon liittyviin töihin kaudeksi 2019-2021.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning. (50230000-6)
Huvudordlista
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom. (70100000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kauhajoki (K232)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.10.2019 - 31.5.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ks. tarjouspyyntö

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Ks. tarjouspyyntö

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Ks. tarjouspyyntö

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
4.9.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Ks. tarjouspyyntö

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Tarjouspyyntö19.pdf

Liite 1 tarjouslomake.pdf

Liite 2 tarjouslomake kiinteistöt.pdf

Liite 3 vertailuhinnan muodostuminen.pdf

Liite 4 Kartta TopeekaPuistotieUrakkaAlue.pdf

Liite 5 Urakka-alueen määrät.pdf

Liite 6 Turvallisuusasiakirja 2019.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Kauhajoen kaupungin tekninen lautakunta
Gatuadress PL 500
Postnummer 61801
Postanstalt Kauhajoki
Land Finland
«« Tillbaka