«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Finnvera Oyj : ICT-kilpailutuskonsultti

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015171
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322432

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Finnvera Oyj
Nationellt registreringsnummer:1484332-4
Postadress:Porkkalankatu 1
Postnummer:00180
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 2946011
E-post:hankinnat@finnvera.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.finnvera.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkinen palvelutehtävä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT-kilpailutuskonsultti
Referensnummer:
H2019002
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Diverse företags- och övriga tjänster. (79900000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Asiakkaan julkisiin ICT-hankintoihin liittyvä konsultointi. Toimittajan Asiakkaalle nimeämät asiantuntijat tulevat tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua Asiakkaan julkisten ICT-hankintojen kilpailutukseen. ICT-hankinnat voivat olla Finnveran digitalisaatioon liittyvät hankinnat, kuten teknologia- ja infrastruktuuripalveluiden eri osa-alueiden hankintaa, erilaisia tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon, jatkokehitykseen tai ylläpitoon liittyviä hankintoja. Hankinnat voivat koskea myös ICT-asiantuntijoiden hankintaa eri osa-alueille sekä tietoturvaan liittyviä hankintoja ja em. osa-alueiden hankintoihin liittyvien sopimusten laadintaa. Yhteinen nimittäjä hankinnan kohteena olevalle asiantuntijapalvelulle on erikoistuminen teknologiahankintoihin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 379500.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tavoitteena on hankkia tämän tarjouspyynnön lopputuloksena tehtävän sopimuksen kautta laadukkaita ICT-kilpailuttamisasiantuntijapalveluita Finnveran ICT-hankintoihin. Hankintaan sisältyy tilaajan tarpeiden mukaisesti mahdollisuus tilata myös tarkentavia asiantuntijapalveluita. Hankinna kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteeessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Finnveran lisäksi Team Finland -toimija Business Finland voi Finnveran ja kyseisen toimijan niin sopiessa tilata tämän sopimuksen mukaista palvelua valitulta toimittajalta tämän sopimuksen ehdoin ja siinä määritellyssä laajuudessa. Mikäli Business Finland päättää lunastaa option, tarjoaja tekee sopimuksen Business Finlandin kanssa samoin ehdoin kuin Finnveran kanssa. Business Finlandilta on saatu etukäteinen suostumus tähän optiojärjestelyyn. Palvelun tuottamiseen nimettyjen kahden asiantuntijan lisäksi Asiakas varaa oikeuden käyttää myös Toimittajan muita asiantuntijoita. Heidän käytöstään sovitaan toimeksiantokohtaisesti aina erikseen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 068-159968

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
ICT-kilpailutuskonsultti

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Silver Planet Oy
Nationellt registreringsnummer:1906590-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:379500.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:379500.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.7.2019
«« Tillbaka