«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kansaneläkelaitos : Musiikkiterapia (yksilö), Kelan Läntinen vakuutuspiiri

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015141
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322744

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:Nordenskiöldinkatu 12
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:avoterapiahankinnat@kela.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Musiikkiterapia (yksilö), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille Läntisen vakuutuspiirin alueella. Läntisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat kunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5. Tämä jälki-ilmoitus koskee musiikkiterapiaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Kelan terapian palvelukuvauksessa (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, Voimassa 1.1.2019 alkaen). Sopimuskausi on 1.11.2018−31.12.2019. Kuntoutujien sopimuksen mukaiset terapiat alkavat kuitenkin vasta 1.1.2019.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta kolmella yhden (1) vuoden optiokaudella vuosina 2020, 2021 ja 2022.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 052-115908

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Musiikkiterapia (yksilö), Kelan Läntinen vakuutuspiiri

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:39
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Alandic terapi
Nationellt registreringsnummer:1593759-2
Ort:Godby
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Disa Kneck FMT-TMT
Nationellt registreringsnummer:1330039-5
Ort:Pargas
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Erityisopettajapalvelut Elina Kivelä
Nationellt registreringsnummer:2263374-9
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Firma Jan Stenhäll
Nationellt registreringsnummer:1429016-8
Ort:Jakobstad
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Kokkolan Musiikkiterapiapalvelut
Nationellt registreringsnummer:2301143-1
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Mielenmusiikki tmi Outi Lehtinen
Nationellt registreringsnummer:2542354-4
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Mieli-Musiikki / Mynämäki
Nationellt registreringsnummer:2695006-3
Ort:Mynämäki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Mieli-Musiikki / Turku
Nationellt registreringsnummer:2695006-3
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Minttu Lehtonen
Nationellt registreringsnummer:2617796-3
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö / Paimio
Nationellt registreringsnummer:1571059-0
Ort:Preitilä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Monisävel
Nationellt registreringsnummer:2613395-2
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musani
Nationellt registreringsnummer:2071054-4
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikki- ja Psykoterapiapalvelut Kari Syvänen Oy
Nationellt registreringsnummer:2012898-4
Ort:Vaasa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikki- ja traumaterapiaklinikka Adaria / Ulvila
Nationellt registreringsnummer:1710121-1
Ort:Ulvila
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikki- ja traumaterapiaklinikka Adaria / Uusikaupunki
Nationellt registreringsnummer:1710121-1
Ort:Uusikaupunki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapeutti Kimmo Haikonen
Nationellt registreringsnummer:2126887-4
Ort:Rauma
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Asko Lehti
Nationellt registreringsnummer:2839488-1
Ort:Pori
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Episodi
Nationellt registreringsnummer:2769880-8
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Melodia
Nationellt registreringsnummer:2705304-9
Ort:Laitila
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Merirumpu Oy
Nationellt registreringsnummer:2817679-6
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Resonanssi /Visakulma
Nationellt registreringsnummer:2370954-9
Ort:Vermuntila
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Salvere
Nationellt registreringsnummer:1535300-1
Ort:Pori
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Sela
Nationellt registreringsnummer:2442130-1
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapia Vastakaiku
Nationellt registreringsnummer:2301020-1
Ort:Vaasa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Musiikkiterapiaosuuskunta InstruMental
Nationellt registreringsnummer:1807116-5
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Sisäinen sävel
Nationellt registreringsnummer:2639071-3
Ort:Pietarsaari
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Aki Ylönen
Nationellt registreringsnummer:2536452-1
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Heikki Raine
Nationellt registreringsnummer:2939579-8
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Kristiina Urpo-Viranko
Nationellt registreringsnummer:1846371-6
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi musiikkiterapeutti Haldis Offermann / Loimaa
Nationellt registreringsnummer:1581894-8
Ort:Loimaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi musiikkiterapeutti Haldis Offermann / Turku
Nationellt registreringsnummer:1581894-8
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tmi Pekka Rajanaro
Nationellt registreringsnummer:2544950-9
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Wakka Musiikki Oy
Nationellt registreringsnummer:2058303-9
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Vihreä eteinen Oy
Nationellt registreringsnummer:2715850-2
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:VoxMedi Oy
Nationellt registreringsnummer:2603509-2
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.7.2019
«« Tillbaka