«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Jälki-ilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/2

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015133
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322444

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 36
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.ely-keskus.fi/uusimaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Jälki-ilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/2
Referensnummer:
UUDELY/2963/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Joukkoliikennepalvelujen hankkiminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella Uudenmaan sekä Hämeen alueilla.

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä ”Kohdeluettelo”.

Alueiden kunnat/kaupungit osallistuvat käyttöoikeuskorvauksien maksamiseen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 725000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/1-2
Del nr:
kohteet 1-2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä ”kohdeluettelo”.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/3
Del nr:
kohde 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä ”kohdeluettelo”.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/4-8
Del nr:
kohteet 4-8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä "kohdeluettelo".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/9-10
Del nr:
kohteet 9-10
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä "kohdeluettelo".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/11,19,20
Del nr:
kohteet 11,19,20
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät liitteestä "kohdeluettelo".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/12-16
Del nr:
kohteet 12-16
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä "kohdeluettelo".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/17-18,21-22
Del nr:
kohteet 17-18,21-22
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaajan suunnittelemien joukkoliikennepalvelujen hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle on

myönnetty palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät liitteestä "kohdeluettelo".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 053-117647

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641667
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/1-2

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Valkeakosken Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:2444759-5
Ort:Valkeakoski
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:113800 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641673
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/3

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Koivuhuhta Ky
Nationellt registreringsnummer:2715979-1
Ort:Tammela
Land:Finland
Nuts-kod:Tammela (K834)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:34000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641661
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/4-8

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Linjaliikenne Kivistö Oy
Nationellt registreringsnummer:0215667-4
Ort:Forssa
Land:Finland
Nuts-kod:Forssa (K061)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:292410 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641591
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/9-10

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Liikenne Seppälä Oy
Nationellt registreringsnummer:1109737-0
Ort:Mäntsälä
Land:Finland
Nuts-kod:Mäntsälä (K505)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:38999 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641584, -641586
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/11,19,20

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Oy Kaj Forsblom Ab
Nationellt registreringsnummer:0822821-0
Ort:Porvoo
Land:Finland
Nuts-kod:Porvoo (K638)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:113522 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641628
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/12-16

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Elimäen Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:0158338-3
Ort:Elimäki
Land:Finland
Nuts-kod:Kouvolan seutu (S081)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:107000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
KÄYTTÖ-641627, -641592
Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2018/2/17-18,21-22

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Håkan Eriksson Transport Oy Ab
Nationellt registreringsnummer:2367950-3
Ort:Sannainen
Land:Finland
Nuts-kod:Porvoon seutu (S201)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:25252 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.7.2019
«« Tillbaka