«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kaarinan kaupunki : Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelu

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015125
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322428

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kaarinan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0133226-9
Postadress:PL 17
Postnummer:20781
Ort:Kaarina
Land:Finland
Kontaktperson:Markku Leinonen
Telefon:+358 25884874
E-post:markku.leinonen@kaarina.fi
Fax:+358 25884801
Nuts-kod:Kaarina (K202)
Allmän adress: (URL)http://kaarina.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ingenjörstjänster. (71300000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kaarinan kaupunkiin uudisrakennuksena toteutettavan koulurakennuksen rakennesuunnitteluhanke. Kokonaisala on noin 6200 brm2.

Tontilla olemassa oleva vanha koulurakennus puretaan. Purettavan rakennuksen

laajuus on n. 4300 brm2.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 145750 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kaarina (K202)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hanke toteutetaan uudisrakennuksena. Tulevassa koulurakennuksessa toimii suomen- että ruotsinkieliset 1-6 luokkaiset koulut, sekä suomen-että ruotsinkielinen

esiopetus. Hankkeen kokonaisala on n.6200 brm2. Tontilla sijaitsee purettava n. 4300 hym2 kokoinen vanha koulurakennus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta70
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Suunnittelijoiden referenssit25
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Suunnittelutyön resurssit5
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 051-117498

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kaarinan kaupungin kouluhankkeen kiinteistötunnus 202-429-4-19 kuuluvat tarjouspyynnön (224305) mukaiset rakennesuunnittelijan tehtävät

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Projekt Kuubis OÜ
Nationellt registreringsnummer:EE100915053
Postadress:Tatari 25
Postnummer:10116
Ort:Tallinn
Land:Estland
Telefon:+372 6828999
E-post:kuubis@kuubis.ee
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Internetadress:www.kuubis.ee
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:145750 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.7.2019
«« Tillbaka