«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet : Finlandia-talon perusparannushankkeen sähkösuunnittelu

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015112
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322356

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Nationellt registreringsnummer:Y-0201256-6
Postadress:PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Liisa Puumalainen
Telefon:+358 931038326
E-post:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Finlandia-talon perusparannushankkeen sähkösuunnittelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggtekniska konstruktionstjänster. (71320000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä hankinta sisältää Finlandia-talon perusparannuksen, siihen liittyvien muutostöiden sekä julkisivun sähkösuunnittelun alustavissa tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin kuvatulla tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 663949.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä Sähkösuunnittelijan hankinta sisältää myös tele- ja turvasuunnittelun sekä kaikkien tilojen yleisvalaistussuunnittelun tehtävät.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta50
Pris 50/50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kohteen suunnittelu toteutetaan suunnitteluvaiheittain. Tilaaja voi tilata yksittäisen option yhdessä tai useammassa osassa. Optioiden käyttöönotosta päätetään kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlade förfaranden under konkurrens

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 212-485932

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Finlandia-talon perusparannushankkeen sähkösuunnittelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:Y-0101197-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:663949.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.7.2019
«« Tillbaka