«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Natural Resources Institute Finland : Service for genotyping of rainbow trout individuals with Axiom Rainbow trout Genotyping Array

09.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015073
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322304

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Natural Resources Institute Finland
Nationellt registreringsnummer:FI02446292
Postadress:P.O. Box 2 (Latokartanonkaari 9)
Postnummer:00791
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Registry
Telefon:+358 295326000
E-post:kirjaamo@luke.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.luke.fi/en
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Service for genotyping of rainbow trout individuals with Axiom Rainbow trout Genotyping Array
Referensnummer:
776/02 10 01 00 05/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Forskningslaboratorietjänster. (73111000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Luke needs a service for genotyping of rainbow trout individuals with Axiom Rainbow trout Genotyping Array (384 format).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 146000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Muu kuin Suomi (FIZ)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luke needs a service for genotyping of rainbow trout individuals with the ThermoFisher Axiom Rainbow trout Genotyping Array (384 format). The SNP array to be used is the ThermoFisher Axiom Trout Genotyping Array (384 format) for ~57,501 markers in 384 format to ensures a broad coverage of the trout genome to provide representation of all regions in the genome. Luke will send fin tissue samples to the service provider and the service provider will: - Extract DNA from the fin clips, - Purchase the arrays, - Use Axiom Trout Genotyping Array (384 format) to generate SNP information on each fish, - Return the remaining tissue of each sample in the form of homogenate or the tissue itself. - Return all data to Luke. Each sample has an individual code to which the SNP data will be connected. The genotyping will be done approximately for a total of 3840 individuals, ~2688 individuals in year 2019 and 1152 individuals in years 2020-2021. Samples can be send in 2-3 large batches.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Proven track record for the extend of experience (years of experience exceeding the minimum requirement, number of projects, volume of samples) and for duration that it takes to analyse the samples.40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Service is needed for genome-wide mapping in three projects, of which two receive EU-funding: -Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture (AquaIMPACT). H2020-BG-2018-1 Grant Agreement number 818367. -Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma. Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto 2014-2020. Project 33436.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-154450

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Service for genotyping of rainbow trout individuals with Axiom Rainbow trout Genotyping Array

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:IdentiGEN Ltd
Nationellt registreringsnummer:IE 8257418Q
Postadress:Block 2 Blackrock Business Park
Ort:Dublin
Land:Irland
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:146000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:146000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Luke processes and archives its purchase invoices electronically. Electronic invoicing is accepted in accordance with Luke's electronic invoicing instructions.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.7.2019
«« Tillbaka