«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : 3D-laparoskopiatorni

08.07.2019 07:19
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015069
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 0679480-9
Kontaktperson Hannele Jäntti
Postadress Kajaanintie 50
Postnummer 90029
Postanstalt OYS
Land Finland
Telefon +35883154313
E-postadress hannele.jantti@ppshp.fi
Webbadress (URL) http://www.ppshp.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
3D-laparoskopiatorni
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
63870
Beskrivning av upphandlingen

1 kpl 3D-laparoskopiatorni

Huvudföremål
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulu (K564)
Avtalets totala värde
114638.00 - 114638.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Olympus Finland Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Suorahankinta (HL 40§ 2 mom.) Ainoa markkinoilla oleva laite, jossa potilaiden tutkimusten vuoksi tarvittava 10 mm 30 asteinen 3D HD videolaparoskooppi, joka säilyttää horisontin myös skoopin 30 asteen katselukulmaa käännettäessä. Ei vain ylös ja alaspäin, vaan myös kaikki katselukulmat tältä väliltä.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka