«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Väliaikaisten leikkaussalipalveluiden hankinta

08.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015034
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-320259

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Rasmus Ingman
Telefon:+358 94711
E-post:rasmus.ingman@hus.fi
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Väliaikaisten leikkaussalipalveluiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kokonaispalveluratkaisu, joka käsittää toimenpide- ja leikkaussalitiloja sekä tähän liittyviä oheistiloja.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 621931.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HUS Silmäklinikka on vuonna 2016 vuokrannut tarjoajalta leikkaussalitilaa HUSin Läntisen silmäsairaalan kiireellisen väistön tarpeisiin Tenholanatie 10:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä Helsingissä. Suunniteltu sopimus käsittäisi kyseiset tilat sekä silmäklinikan nyt tarvitsemat lisätilat. Hankinnan kohteena on kokonaispalveluratkaisu, joka käsittää toimenpide- ja leikkaussalitiloja sekä tähän liittyviä oheistiloja. Palveluun kuuluu mm. sähkö, vesi, lämmitys, siivous, valvonta ja muita tavanomaisia kiinteistöpalveluja sekä oikeus yhteistilojen käyttöön. Palveluun sisältyy myös jonkin verran sairaanhoidollisia palveluita.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Suunniteltu sopimus sisältää kahden (2) kuukauden option.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Väliaikaisten leikkaussalipalveluiden hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
5.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Orton Oy
Nationellt registreringsnummer:2280979-1
Postadress:Tenholantie 10
Postnummer:00280
Ort:HELSINKI
Land:Finland
E-post:heikki.hurri@orton.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:621931 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskausi on 11 kuukautta. Kyse on väliaikaisesta järjestelystä. Tenholantiellä on aloitettu HUS Silmäklinikan leikkaustoimintaan sopivien tilojen rakentaminen HUSin Invalidisäätiöltä vuokraamiin tiloihin ja nyt kyseessä olevat palveluntuottajalta hankittavat tilat palveluineen tarvitaan kunnes kyseiset uudet tilat valmistuvat arviolta kesällä 2020. Silmäklinikan leikkaussalitarve on kasvanut mm. erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen lisättyä Meilahden leikkaussalien potilasmääriä. Tiloja ei voida käytännön syistä sijoittaa kovin monen eri paikkaan ja potilasturvallisuutta voidaan parhaiten varmistaa keskeyttämällä toimintoja. Nyt kyseessä olevat tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä muun silmätoiminnan kanssa ja leikkausosaston anestesialääkäri palvelee myös muita yksikköjä kiireellisten ongelmien kanssa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.7.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet

3. Förklaring

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut keskittämisasetus on lisännyt leikkauspotilaita Meilahden sairaala-alueella ja tästä johtuen on jouduttu nopeasti siirtämään kevyempään kirurgiaa Tenholantielle, jossa jo aiemmin on toiminut silmäklinikan päiväkirurginen yksikkö. Silmäklinikan leikkausjonossa on 4.6.2018 ollut 3 970 potilasta, joista yli 6 kk odottaneita on 146. Ilman lisäkapasiteettia hoitoon pääsy olisi vielä nykytilannetta huonompi. Myös teknisistä syistä vain Orton pystyy toteuttaa hankinnan. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole. Tiloja ei voida käytännön syistä sijoittaa useaan eri paikkaan potilasturvallisuutta ja toiminnan sujuvuutta vaarantamatta. Nyt kyseessä olevat tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä muun HUS:n silmätoiminnan kanssa ja leikkausosaston anestesialääkäri palvelee myös muita yksikköjä kiireellisten ongelmien kanssa.

«« Tillbaka