«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Kaarinan kaupunki : Kaarinan kaupungin koulukuljetukset

08.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015033
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-319209

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kaarinan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0133226-9
Postadress:Lautakunnankatu 1
Postnummer:20780
Ort:KAARINA
Land:Finland
Kontaktperson:Jonas Nordberg
E-post:hankinnat@kaarina.fi
Nuts-kod:Kaarina (K202)
Allmän adress: (URL)http://www.kaarina.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kaarina

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=246575&tpk=368f6b23-e47e-4d09-b611-a214fedd8a46
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kaarinan kaupungin koulukuljetukset
Referensnummer:
KNA/501/02.08.00.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Taxitjänster. (60120000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kaarinan kaupungin sivistyspalveluiden koulujen koulukuljetukset keväällä 2020 ja lukuvuodelle 2020 - 2021 + optiot seuraaville lukuvuosille 2021 - 2022 + 2022 - 2023 vuosi.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kaarina (K202)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kaarina

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kaarinan kaupungin sivistyspalveluiden koulujen koulukuljetukset lukuvuoden 2019 - 2020 loppuun ja lukuvuodelle 2020 - 2021 + optiot seuraaville lukuvuosille 2021 - 2022 + 2022 - 2023 vuosi. Tuleva sopimus jaetaan osiin ja osat koskevat tulevia reittejä. Reitit valmistuvat tarjouspyynnön julkaisuun mennessä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
2.9.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan (tai vastaavan voimassa olevan lainsäädännön mukaisen luvan) nojalla.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.1.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.7.2019
«« Tillbaka