«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Kuopion Tilakeskus : Lippumäen kalliosuojan muutokset

08.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015009
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-317866

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kuopion Tilakeskus
Nationellt registreringsnummer:0171450-7
Postadress:PL 1097 (Suokatu 42 B)
Postnummer:70111
Ort:KUOPIO
Land:Finland
E-post:tarjous.tilakeskus@kuopio.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)www.kuopio.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Nationellt registreringsnummer:0794541-0
Postadress:PL 1199 (Microkatu 1)
Postnummer:70211
Ort:KUOPIO
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Harinen
Telefon:+358 445455197
E-post:tarja.harinen@ains.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)www.ains.fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) www.sokopro.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lippumäen kalliosuojan muutokset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Lippumäen kalliosuojan muutostöiden kokonaisurakka yhteistoiminnallisella toteutusmuodolla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuopion kaupunki, Petosen kaupunginosa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lippumäen kalliosuojan muutostyöt. Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi, uimahallin peruskorjaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
16.9.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ehdokkaiden tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) vaatimukset.

Soveltuvuusvaatimukset tarkentuvat hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavissa asiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
2.12.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.7.2019
«« Tillbaka