«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Espoon Asunnot Oy : Espoon Asunnot Oy / Ankkuritie 6 Espoo, peruskorjaus

05.07.2019 11:31
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014997
Anbudsansökningar 19.8.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Espoon Asunnot Oy
FO-nummer 1565281-0
Kontaktpersoner Petri Jyrkönen
Gatuadress Upseerinkatu 3 B
Postnummer 02600
Postanstalt Espoo
Land Finland
Telefon +358438241412
E-postadress petri.jyrkonen@espoonasunnot.fi
Webbadress (URL) http://www.espoonasunnot.fi/
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=246524&tpk=d4fe8347-85f7-4b61-817b-0f4c058cc9df
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Espoon Asunnot Oy / Ankkuritie 6 Espoo, peruskorjaus
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
246524
Kort beskrivning av upphandlingen

Kohde: Espoon Asunnot Oy, Ankkuritie 6 02320 ESPOO. Hanke käsittää korttelissa 34123, tontilla 2 sijaitsevien asuinrakennuksien (2 kpl kerrostaloja) peruskorjauksen suunnitelmien mukaisesti. Rakennusten julkisivut sekä parvekkeet korjataan, vesikate uusitaan, pihaalueella muutos- sekä korjaustöitä. Kiinteistön yhteistiloja korjataan, pesula- ja kuivaustilat uusitaan; käytävät ja porrastilat kunnostetaan sekä irtainvarastot korjataan. Tontilla ja rakennuksissa tehdään myös LVIS -töitä. Yhtiön käytössä olevan leikkialueen uusitaan. Lisäksi tontilla uusitaan aluevalaistus sekä vanhat sadevesi- ja salaojajärjestelmät uusitaan. Pihatiet asfaltoidaan ja mitoitetaan pelastustiemitoituksella, piha-alueen istutukset ja nurmialueet uusitaan. Tontille rakennetaan myös uusi jätteiden keräyssuoja, vanha jätesuoja puretaan. Tarkemmat tiedot urakasta tarjouspalvelun liitetiedostoissa. Perusparannustyöt toteutetaan asukkaiden asuessa kohteessa. Alustava aikataulu: - osallistumishakemukset: 5.7.2019 - 19.8.2019 - tarjouskilpailu / urakkalaskenta 20.8.2019 - 20.9.2019 - tavoitteena on, että perusparannustyöt kohteessa alkaisivat syksyllä 2019.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista Tilläggsordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7) Förbättringar (IA31-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
13.9.2019 - 31.12.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Selektivt förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ehdokkaalta edellytetään, että tämä on suoriutunut lakisääteisistä velvoitteista. Ehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen. Taloudellinen toimintakyky tarkistetaan tilaajan toimesta, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Suomen Asiakastietorekisteri Oy Raitin Alfa raportin tulee olla vähintään luokkaa A tai parempi. Ehdokkaan vuotuisen liikevaihdon, kolmen (3) viimeisen päättyneen tilikauden aikana, tulee olla vähintään 5,0 milj. EUR / vuosi. Ehdokkaalla tulee olla vähintään kaksi itse toteutettua referenssiä vastaavan laajuisen asuinrakennusten perusparannuksen toteuttamisesta Suomessa, viimeisen kolmen vuoden aikana.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjoajaehdokkaan on annettava osallistumisilmoituksensa liitteenä seuraavat selvitykset, jotka eivät saa olla 2kk vanhempia. 1. Kaupparekisteriote. 2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. 7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 8. Kirjallinen selvitys vaadittavasta liikevaihdosta. 9. Kirjallinen selvitys vaadittavista referensseistä. 10. Selvitys laatujärjestelmästä. 11. Selvitys työnjohdon määrästä. Liitteet 1-7 voidaan korvata vaihtoehtoisesti kirjallisesti tilajaavastuu.fi-palvelun luotettava kumppani-raportilla, Jossa vastaavat tiedot ja joissa ei ole puutteita. Tilaajavastuu.fi-palveluun liittymistä edellytetään sopimusvaiheessa. Huom! Espoon Asunnot Oy ei kuulu AVL 8 § piiriin.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjoajia valitaan enintään 5 kpl. Valinnan tekee hankintayksikkö. Valintaperusteet: - Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, - Raiting Alfa luokitus, - Vakavaraisuus, - Referenssejä vastaavista kohteista, - Henkilöstöresurssit, - Laatujärjestelmä. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia on enemmän kuin 5 kappaletta, tarjouspyyntö toimitetaan viidelle eniten vastaavia referenssejä tehneelle urakoitsijalle.

Ett begränsat antal lämpliga kandidater väljs ut
Ja
Kuinka monta
5
Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
19.8.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka