«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelu

05.07.2019 11:22
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014990

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kontaktpersoner Antti Wiik
Gatuadress Kajaanintie 50
Postnummer 90029
Postanstalt OYS
Land Finland
Telefon +358407158547
E-postadress antti.wiik@ppshp.fi
Webbadress (URL) http://www.ppshp.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=240008&tpk=87d86533-c7a2-4b56-b653-7b4a5f586378
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelu
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
240008
Kort beskrivning av upphandlingen

Tavoitteena on asettaa valitun toimittajan kanssa yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, joihin molemmat sopimussapuolet sitoutuvat. Toimittajan tulee olla aktiivisesti mukana hankintaprosessin kehittämisessä sopimuskauden aikana ja ohjata tilaus- / toimitusprosesseja hankintayksikön kannalta edullisimpaan suuntaan. Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. Hankinta sisältää ilmanpuhdistimien vuokrauksen sekä niiden huollot n. 70m3 huoneeseen. Ilmanpuhdistimien arvioitu vuosittainen vuokraustarve on n. 40 kpl / vuosi. Tilaaja ei kuitenkaan sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan laitteita vuokrataan vain tilaajan tarpeen mukaan. Tilaaja ei vuokraa palveluntarjoajalta kiinteää määrää laitteita koko sopimuskaudenn ajalle, vaan tilaaja lisää kiinteistöihinsä laitteita tarpeen mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Tilaaja voi myös poistaa laitteita kiinteistöstä yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla mikäli laitteille ei ole enään tarvetta. Palvelutarjoajan tarjoaman kuukausihinnan tulee sisältää kaikki palvelusta aiheutuvat kulut, kuten ilmanpuhdistuslaite, laitteen asentaminen, kaikki huollot ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset kuten matkakulut, tarvikkeet ja asennukset. Palveluntarjoajalle maksetaan vain tarjottujen kuukausihintojen mukaisesti

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
0.00 - 150000.00 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Städning och renhållning. (90900000-6)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.12.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Ja
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
30.8.2019 0.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka