«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Oulaisten kaupunki : Oulaisten urheilukentän saneeraus, Oulainen

05.07.2019 08:31
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014949

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Oulaisten kaupunki
FO-nummer 0186852-2
Kontaktpersoner Markku Ketonen
Gatuadress Oulaistenkatu 12, PL 22
Postnummer 86301
Postanstalt Oulainen
Land Finland
Telefon +358444793250
E-postadress markku.ketonen@oulainen.fi
Fax +3588473915
Webbadress (URL) http://www.oulainen.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/oulainen?id=246582&tpk=146ebd7c-2dbb-4b94-a353-cad43793c64e
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Oulaisten urheilukentän saneeraus, Oulainen
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
246582
Kort beskrivning av upphandlingen

Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne urheilukentän peruskorjauksesta kokonaisurakalla liitteen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijalla tulee olla referenssikohteina vähintään 10 urheilukentän rakentamista tai saneeraamista viimeisen 5 vuoden ajalta.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Utformning av idrottsplatser och grönområden. (45112720-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulainen (K563)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 30.6.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
22.8.2019 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Oulaisten kaupunki, tekninen lautakunta
Gatuadress Lautatarhankatu 7 A
Postnummer 86300
Postanstalt Oulainen
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress kaupunki@oulainen.fi
Fax +358 8473915
Internetadress http://www.oulainen.fi
«« Tillbaka