«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Espoon kaupunki : Yleisten alueiden kunnossapidon ajoneuvopalveluiden hankinta

05.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014948
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-316744
Anbud 19.08.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=230997&tpk=0dceb833-5559-4526-8e6f-4a0370f85d2c

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=230997&tpk=0dceb833-5559-4526-8e6f-4a0370f85d2c
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Yleisten alueiden kunnossapidon ajoneuvopalveluiden hankinta
Referensnummer:
978/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Uthyrning av lastbilar med förare. (60181000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta yleisten alueiden kunnossapidon ajoneuvopalveluista. Hankittava palvelu sisältää palvelun toteuttamiseen tarvittavan ajoneuvokaluston, sen operoinnin sekä tarvittavan henkilöstön. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kunnossapitotyötä tehdään pääosin Espoon alueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yleisten alueiden kunnossapito koostuu sekä talvi- että kesäkunnossapitokaudesta. Ajoneuvokaluston määrä ja niillä suoritettavat työt vaihtelevat kausittain. Työtehtävät määrittelee kunnossapidon työnjohto. Ajoneuvon kuljettajan tulee tarvittaessa tilaajan työnjohdon kehotuksesta osallistua myös työmaan kunnossapitoon liittyviin työtehtäviin. Palveluntuottajan tulee tarjota Tilaajalle kaksi- ja kolmeakselisia kuorma-autoja. Tämän lisäksi tarjoaja voi tarjota kolmi- tai neliakselisia kuorma-autoja yötyökäyttöön. Tilaaja hankkii hankinnan kohteena olevaa palvelua vuodessa arviolta seuraavat määrät: • Kahdeksalle (8) kolmiakseliselle ajoneuvoille 42 viikkoa töitä vuodessa • Seitsemälle (7) kaksiakseliselle ajoneuvoille 28-40 viikkoa töitä vuodessa Sopimuskauden on määrä alkaa 1.10.2019, edellyttäen, että sopimukset on siihen mennessä allekirjoitettu. Sopimus on toistaiseksi voimassa. Espoon kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella yhden (1) Palveluntuottajan. Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.10.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
19.8.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 8 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:19.8.2019 13:00
Plats: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.7.2019
«« Tillbaka