«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : Lentokoneiden PVC-sääsuojat

05.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014947
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-317742

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort TAMPERE
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Attention Inkeri Pekkala
Telefon +358299570452
E-post inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Typ av upphandlande myndighet

Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet

I.3 Huvudsaklig verksamhet

Försvar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Lentokoneiden PVC-sääsuojat

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Varor
Genomförandesätt Köp
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Hankinnan ohteena ovat Puolustusvoimien lentokaluston ympärisvuotiseen säältä suojaamiseen aeri maasto- ja tuuliolosuhteissa tarkoitetu sääsuojat.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Skyddskonstruktion. (44112100-9)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1284000 EUR

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet

BP9814

IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling


Annons om direktupphandling, Meddelandenummer i EUT:
2019/S 118-290764, 21.6.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
7000086666
Benämning
Lentokoneiden PVC-sääsuojat
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
5.7.2019
V.2 Information om anbuden

1

V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Best-Hall Oy
Nationellt id 0107019-0
Postaddress Yhdystie 3-7
Postnummer 68300
Ort Kälviä
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

12840000 EUR

Inkl. moms: Nej

V.5 Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
5.7.2019

Bilaga D3: Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning: fyll i bilaga D3

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i: selektivt förfarande

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

  • tekniska skäl

2) Annan motivering av att kontrakt tilldelats utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och översiktligt sätt för varför det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG.:
Koska hankintayksikkö ei saanut yhtään hyväksyttyä tarjousta, voi hankintayksikkö toteuttaa hankinnan suoraan yhdeltä toimittajalta PUTU-lain 22 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti (rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä tai kilpailullisessa neuvot-telumenettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta). Toimitusaika ja muut vaatimukset säilyivät alkuperäisen tarjouspyyntöaineiston 4000001131 mukaisina

«« Tillbaka